cung cấp rắn mối giống và thịt

#1
<div id="raovat_description"> <div class="raovat_description"> <div style="width: 735px; overflow: hidden"> <p class="p_first"><a target="_blank" href="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/05/03/868774/201205053918_2.jpg"><img border="0" height="517.5" width="690" style="width: 720px" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/05/03/868774/201205053918_2.jpg" /></a></p> <p><br /><a target="_blank" href="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/05/03/868774/201205053903_1.jpg"><img border="0" height="517.5" width="690" style="width: 720px" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/05/03/868774/201205053903_1.jpg" /></a></p> <p class="p_last"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.youtube.com/watch?v=MM92B8JLn6Y&amp;feature=channel&amp;list=UL"><br /></a><a target="_blank" href="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/05/03/868774/201205053947_3.jpg"><img border="0" height="517.5" width="690" style="width: 720px" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/05/03/868774/201205053947_3.jpg" /></a><br /><br />Rắn mối l&agrave; đặc sản của c&aacute;c tỉnh ĐBSCL. <br /> Nếu bạn l&agrave; người th&iacute;ch nu&ocirc;i c&aacute;c lo&agrave;i vật hoang d&atilde; th&igrave; rắn mối l&agrave; lo&agrave;i vật hiền l&agrave;nh v&agrave; dễ chăm s&oacute;c c&oacute; thể nu&ocirc;i kiểng như tắc k&egrave;. <br /> Ngo&agrave;i ra Thịt rắn mối rất thơm ngon v&agrave; ngọt. Cũng như c&aacute;c bạn hiện nay m&igrave;nh đ&atilde; nu&ocirc;i th&agrave;nh c&ocirc;ng rắn mối v&agrave; cung cấp thịt ra thị trường. <br /> C&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng hay qu&aacute;n ăn c&oacute; nhu cầu về rắn mối thịt th&igrave; li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i theo số: 0938775445 gặp Linh (Gần cầu Rạch Miễu_ Bến Tre). <br /> Nếu c&aacute;c bạn c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i, t&ocirc;i sẵn s&agrave;ng hướng dẫn tư vấn kỹ thuật nu&ocirc;i rắn mối v&agrave; c&aacute;ch chế biến m&oacute;n ăn. <br /> Gi&aacute; cả theo thị trường v&agrave; t&ugrave;y thuộc số lượng. <br /> C&aacute;c bạn c&oacute; thể gửi mail cho m&igrave;nh : linhdigital08@gmail.com</p> </div></div> </div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Anh Linh
- Địa chỉ: Châu Thành Bến Tre
- Điện thoại: 0938775445 - Fax:
- email: linhdigital08@gmail.com
 

hoainhuong

Nhà nông tập sự
#2
Trang trại rắn mối chúng tôi chuyên bán rắn mối giống và thịt với số lượng lớn, nhận bao tiêu sản phẩm hướng dẫn kỹ thuật nuôi khi mua con giống tại trang trại chúng tôi. Đặc biệt nhận giao hàng trên toàn quốc mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ địa chỉ:
- Trang trại rắn mối Minh Đức - Minh Đức - Mỏ Cày Nam - Bến Tre
- SĐT: 01684009457
- Email: hoainhuong@yahoo.com
- Yahoo: hoainhuong
*Bảng giá (thay đổi theo thị trường)
- Rắn mối giống loại đang mang trứng sắp đẻ 10.000/con
- Rắn mối thịt:
+ Loại 28 - 30 con/kg giá 280.000
+ Loại 31 - 35 con/kg giá 250.000
Rất hân hạnh được hợp tác cùng quý khách hàng gần xa
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH