Cung cấp sâu superworm cho toàn quốc giá 90.000 đ/kg

  • Thread starter nguyen xiu
  • Ngày gửi
N

nguyen xiu

Guest
#1
B&aacute;n s&acirc;u superworm gi&aacute; 90.000 đ/kg, cung cấp đều số lượng từ 3 - 7kg, trang trại chăn nu&ocirc;i vệ sinh, an to&agrave;n. Mọi th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ Huy Nguy&ecirc;n - 0919 563 907. Ch&acirc;n th&agrave;nh<br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Huy Nguyen
- Địa chỉ: Minh Phung, p.10, q.11, tp.hcm
- Điện thoại: 0919563907 - Fax:
- email: nguyentran.huynguyen@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH