• Cung Cấp TCCA 90, Chlorine 70......

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 14/1/13

  1. baconlaso1 Cung cấp TCCA (clor 90) và Clorin Ấn độ, Oxy viên

   <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">C&Ocirc;NG TY TNHH L&Ocirc;C PH&Aacute;T</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP HO&Aacute; CHẤT THUỶ SẢN NHẬP KHẨU NHƯ:</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">1. TCCA 90%, BỘT, HẠT, VI&Ecirc;N SỦI 1G, VI&Ecirc;N 200G</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">2. CALCIUM HYPOCHLORITE 70%, HẠT, TH&Ugrave;NG 40-45-50</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">3. OXY VI&Ecirc;N (SODIUM PERCARBONATE): HẠT - BỘT</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">4. SAPONIN 15%</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">5. EDTA 4NA - NHẬT</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">6. SODIUM BICARBONAT NaHCO3</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">7. X&Uacute;T VẪY 99%- TQ</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">........</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">MỌI CHI TIẾT XIN LI&Ecirc;N HỆ:</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">PKD: NGỌC LI&Ecirc;N</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">Phone: 0932 517 803</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">Mail: lienlocphat@yahoo.con</p><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><br /><br /><br /></span>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Ngọc Liên - CT HÓA CHẤT LỘC PHÁT
   - Địa chỉ: Q8
   - Điện thoại: 0932 517803 - Fax:
   - email: lienlocphat@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...