• Cung cấp than bùn nghiền số lượng lớn, độ hữu cơ cao

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 1/11/11

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%">K&iacute;nh ch&agrave;o <strong><em>Qu&yacute; Doanh nghiệp</em></strong>!</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%">&nbsp;C&ocirc;ng ty <strong><em>TNHH SX TM Nguy&ecirc;n liệu C&ocirc;ng nghiệp Miền Nam (SIMICO)</em></strong> chuy&ecirc;n sản xuất, kinh doanh: <strong>x&aacute;c mắm 20- 25% đạm</strong> d&ugrave;ng l&agrave;m nguy&ecirc;n liệu chế biến thức ăn gia s&uacute;c, phụ liệu trong ng&agrave;nh sản xuất ph&acirc;n b&oacute;n; <strong>bột c&aacute; 50- 65 % đạm</strong> c&oacute; nguồn gốc từ c&aacute; kh&ocirc;, c&aacute; biển, c&aacute; basa&hellip; với số lượng ổn định, gi&aacute; cả phải chăng.</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%">Ngo&agrave;i ra c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n sản xuất, kinh doanh <strong><em>than b&ugrave;n th&ocirc; hoặc đ&atilde; qua sơ chế 20- 30% hữu cơ, 10- 13% Axit Humic </em></strong>d&ugrave;ng để sản xuất ph&acirc;n hữu cơ sinh học, gi&uacute;p tăng chất hữu cơ cho đất, k&iacute;ch th&iacute;ch tăng trưởng của c&acirc;y. Rất vui khi được đ&oacute;n tiếp, thỏa thuận gi&aacute; cả, cũng như gửi h&agrave;ng mẫu đến tất cả c&aacute;c Doanh nghiệp c&oacute; thiện ch&iacute; hợp t&aacute;c với ch&uacute;ng t&ocirc;i.</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%">Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</p> <p class="MsoNormal">PKD: Đỗ Thị Ho&agrave;i Thanh</p> <p class="MsoNormal">Sđt: 0933.159.488</p> <p class="MsoNormal">Email: <a href="mailto:thanh.dth@simico-vn.com">thanh.dth@simico-vn.com</a></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><strong>C&ocirc;ng ty TNHH SX TM Nguy&ecirc;n liệu C&ocirc;ng nghiệp Miền Nam.</strong></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%">Đt: (08) 3940 9440&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fax: (08) 3941 2845</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%">Số 10 T&ocirc;n Thất Thuyết, Phường 18, Quận 4</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%">website: <strong>www.simico-vn.com</strong></p> <p class="MsoNormal"><strong>Tr&acirc;n trọng cảm ơn!</strong></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><strong>&nbsp;</strong></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><strong>&nbsp;</strong></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Đỗ Hoài Thanh
   - Địa chỉ: 10 Tôn Thất Thuyết, P.18, Q.4, Tp HCM, VN
   - Điện thoại: 0933159488 - Fax: 0839409440
   - email: thanh.dth@simico-vn.com
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...