• Cung cấp thực phẩm đông lạnh

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 24/9/12

  1. <p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;CTY TNHH MTV TM THỰC PHẨM &Aacute; CH&Acirc;U</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Đ/C: Số 17, Đường 15, Kp1, P. Linh Đ&ocirc;ng, Q. Thủ Đức</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">ĐT: 08&nbsp; 2248 597 - D.Đ: 0939 569 077</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại thực phẩm đ&ocirc;ng lạnh nhập khẩu từ c&aacute;c nước Ấn Độ, Mỹ, &Uacute;c, Braxin, Nhật,... thực phẩm đ&ocirc;ng lạnh cho người: B&ograve; phi l&ecirc;, b&ograve; đ&ugrave;i, b&ograve; thăn, b&ograve; nạm, chả c&aacute; basa, c&aacute; thu nhật, g&agrave; g&oacute;c tư, đ&ugrave;i g&agrave; tỏi, ....cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n ăn, suất ăn c&ocirc;ng nghiệp gi&aacute; sỉ, c&oacute; xuất vat, giao h&agrave;ng tận nơi cho qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Tất cả c&aacute;c sản phẩm đều được kiểm dịch vệ sinh an to&agrave;n thực phẩm của chi cục th&uacute; y.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp rắn hổ tr&acirc;u (hổ vện, long thừa), v&agrave; mật gấu gi&aacute; sỉ.</font></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân:
   - Địa chỉ:
   - Điện thoại: - Fax:
   - email:
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...