• Cung cấp thực phẩm siêu sạch

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 30/1/10

  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH LID
   - Địa chỉ: Thụy Phương - Từ Liêm - Hà Nội
   - Tel, Fax: 0972708020/0944989090
   - email: viethung2705@gmail.com
   ================================

   <p>C&ocirc;ng ty TNHH nh&agrave; nước một th&agrave;nh vi&ecirc;n Đầu tư v&agrave; Ph&aacute;t triển chăn nu&ocirc;i (t&ecirc;n viết tắt giao dịch tiếng Anh l&agrave;: LID) ch&uacute;ng t&ocirc;i được th&agrave;nh lập tr&ecirc;n cơ sở &yacute; tưởng ph&aacute;t triển thương mại h&oacute;a c&aacute;c sản phẩm chăn nu&ocirc;i kế thừa những nghi&ecirc;n cứu của Viện Chăn nu&ocirc;i v&agrave; từ thực tiễn nhu cầu sử dụng thực phẩm an to&agrave;n chất lượng cao của người ti&ecirc;u d&ugrave;ng!</p><p>Với phương ch&acirc;m kinh doanh v&igrave; sự h&agrave;i l&ograve;ng của kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; t&iacute;n nhiệm của kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển của c&ocirc;ng ty, ch&uacute;ng t&ocirc;i xin cam kết cung cấp cho kh&aacute;ch h&agrave;ng những sản phẩm sạch nhất, tốt nhất v&agrave; gi&aacute; cả mềm nhất!</p><p>Sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i đa dạng, phong ph&uacute; như thịt g&agrave;, trứng g&agrave;, thịt lợn, v.v...</p><p>K&iacute;nh mong qu&yacute; kh&aacute;ch gần xa c&oacute; nhu cầu hợp t&aacute;c xin li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo số điện thoại: 0972.708.020 / 0944.989.090 / 0932.292.464&nbsp;</p>
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...