cung cấp thương phẩm hàng đặc sản như: dế mèn,bọ cạp, tắc kè và cá sấu

  • Thread starter duong_lam
  • Ngày gửi
D

duong_lam

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HTX phát triển chăn nuôi và dichjvuj Đường Lâm
- Địa chỉ: Mông Phụ - Làng Việt Cổ Đường Lâm - Sơn Tây
- Tel, Fax: 0433.837.145 ::: FaX 0433.837.145
- email: hoptacxanongnghiepduonglam@yahoo.com
================================

<p>Nhận k&yacute; hợp đồng cung cấp thương phẩm c&aacute;c loại đặc sản như: dế m&egrave;n, bọ cạp, tắc k&egrave; v&agrave; c&aacute; sấu với số lượng lớn v&agrave; ổn định cho c&aacute;c đầu mối hoặc c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng.</p><p>K&yacute; kết bằng hợp đồng</p><p>Chuyển giao kỹ thuật chăn nu&ocirc;i&nbsp;</p><p>Cung cấp con giống khỏe mạnh</p><p>Cam kết thu mua lại sản phẩm với gi&aacute; trị cao nhất, l&acirc;u d&agrave;i v&agrave; ổn định cho người nu&ocirc;i.</p><p>Tất cả đều l&agrave;m việc dựa tr&ecirc;n hợp đồng kinh tế.</p>
 

#2
Mình ở Đồng Tháp thì giao dịch thế nào bác ơi

Mình ở Đồng Tháp vâhy muốn mua con giống và bán lại hàng thương phẩm thì làm thế nào bác ơi!

Tấn Lực 09.1999.3003
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH