• CUNG CẤP THUỶ HẢI SẢN (NGUỒN TỪ BẾN TRE)

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 11/11/10

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: văn phúc
   - Địa chỉ: 502c/4 hưng phú,phường9,quận 8 tphcm
   - Tel, Fax: 0948086432 ::: FaX
   - email: phucbt10@yahoo.com
   ================================

   <font size="3"><font face="Times New Roman">Ch&uacute;ng t&ocirc;i cần cung cấp sỉ v&agrave; lẻ hải sản cho những nh&agrave; h&agrave;ng,qu&aacute;n ăn như:<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">- CUA BIỂN<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">- GHẸ<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">- T&Ocirc;M S&Uacute;<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">- NGH&Ecirc;U<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">- S&Ograve;<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">- ỐC <br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">- C&Aacute; CHẺM<br /></font></font><p><font size="3"><font face="Times New Roman">Điều đặc biệt nhất l&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp h&agrave;ng tươi,v&agrave; c&oacute; nhiều loại vận chuyển sống đến c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng trong th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh mỗi ng&agrave;y.</font></font></p><p><font size="3">K&yacute; hợp đồng thu mua l&acirc;u d&agrave;i ở tp HCM</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">H&atilde;y đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i c&aacute;c bạn sẽ nhận được những sản phẩm ưng &yacute; nhất,gi&aacute; cả hợp l&yacute; nhất.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">H&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i:</font></p>ĐT:0948 086 432 (A. PH&Uacute;C)
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...