cung cấp túi bao xoài, na (mãng cầu), bưởi, thanh long (xuất xứ thailand)