Cung cấp vật tư phụ kiện trồng rau thủy canh

#1
<p class="MsoNormal">Bạn quan t&acirc;m đến sức khỏe của gia đ&igrave;nh m&igrave;nh ?</p> <p class="MsoNormal">Bạn lo lắng về kh&ocirc;ng gian, s&acirc;n vườn nhỏ hẹp của ng&ocirc;i nh&agrave;.?</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hiện nay với nhiều loại rau, củ, quả được b&aacute;n tr&agrave;n lan tr&ecirc;n thị trường c&oacute; dư lượng thuốc trừ s&acirc;u lớn gấp nhiều lần so với mức cho ph&eacute;p l&agrave;m ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Vấn đề m&agrave; hiện nay đang &nbsp;được b&aacute;o ch&iacute; phản &aacute;nh rất nhiều l&agrave;m cho người sử dụng hoang mang, lo lắng về nguồn thực phẩm kh&ocirc;ng an to&agrave;n ảnh hưởng đến sức khỏe.</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hiểu được lo lắng tr&ecirc;n, ch&uacute;ng t&ocirc;i đem đến cho người sử dụng c&aacute;c giải ph&aacute;p an to&agrave;n về thực phẩm bằng c&aacute;ch trồng rau sạch tại nh&agrave;. Bằng giải ph&aacute;p n&agrave;y người sử dụng c&oacute; thể y&ecirc;n t&acirc;m v&igrave; ho&agrave;n to&agrave;n kiểm so&aacute;t được nguồn thực phẩm m&agrave; m&igrave;nh sử dụng.</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">Bằng c&aacute;c hệ thống trồng rau thủy canh tại nh&agrave; đa dạng như: hệ thống treo, &aacute;p tường, di động.. c&oacute; thể gi&uacute;p c&aacute;c bạn c&oacute; được nguồn thực phẩm an to&agrave;n v&agrave; giải quyết lo lắng tr&ecirc;n.</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><strong>Li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i :</strong></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><strong>C&ocirc;ng Ty&nbsp; TNHH S&acirc;n Vườn Thế Hệ Mới</strong></p> <p class="MsoNormal">80/9 Khu phố 1, Đường 77, phường T&acirc;n Quy, Q.7, TP.HCM</p> <p class="MsoNormal"> Tel: <a name="form_contact"></a>083.7755396 &ndash; 083.7750247&nbsp;&nbsp; Fax: 083.7752369</p> <p class="MsoNormal"> Website: <a href="http://www.thmgarden.com/"><span style="color: windowtext; text-decoration: none">www.thmgarden.com</span></a>&nbsp;&nbsp; Email: <a href="mailto:info@thmgarden.com"><span style="color: black; text-decoration: none">info@thmgarden.com</span></a></p> <p class="MsoNormal"><strong>Hotline: 0906 800 526&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mr.Bằng</strong> &nbsp;hoặc Email: kinhdoanh@thmgarden.com</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH Sân Vườn Thế Hệ Mới
- Địa chỉ:
- Điện thoại: 0906800526 - Fax:
- email:
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH