Cung cấp Visinh xử lý nước - Hàng Mỹ

  • Thread starter Công ty TNHH La Mot
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Công ty TNHH La Mot

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH La Mot
- Địa chỉ: Số 92, Đường 27, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, HCMC
- Tel, Fax: ::: FaX 08.3.729 5399 ::: FaX ::: FaX ::: FaX ::: FaX
- email: uptini@yahoo.com
================================

<p><font size="3">C&ocirc;ng ty TNHH La M&oacute;t</font></p><p><font size="3">Chuy&ecirc;n cung cấp vi sinh xử l&yacute; nước - đ&aacute;y sản phẩm nhập Khẩu từ Mỹ.</font></p><p><font size="3">Hiệu quả trong việc loại bỏ m&ugrave;n b&atilde; hữu cơ, ngăn kh&iacute; độc v&agrave; ngăn &ocirc; nhiễm trong :</font></p><p><font size="3">&nbsp;- Nh&agrave; m&aacute;y xử l&yacute; nước thải, nh&agrave; m&aacute;y chế biến thuỷ sản, gia s&uacute;c gia cầm.</font></p><p><font size="3">&nbsp;- Ao, đầm, k&ecirc;nh, hồ, ao lắng, đ&agrave;i phun nước, trạm cấp tho&aacute;t nước.</font></p><p><font size="3">&nbsp;- Ph&acirc;n huỷ chất thải trong trang trại gia s&uacute;c gia cầm l&agrave;m nguồn ph&acirc;n b&oacute;n c&acirc;y trồng.</font></p><p><font size="3">&nbsp;- Đặc biệt ứng dụng trong xử l&yacute; nước v&agrave; đ&aacute;y ao nu&ocirc;i thuỷ sản.</font></p><p><font size="3">&nbsp;Men vi sinh tinh khiết nổi tiếng nhất tại Mỹ, sản phẩm tuyệt đối an to&agrave;n cho người, vật nu&ocirc;i, c&acirc;y trồng v&agrave; m&ocirc;i trường.</font></p><p><font size="3">Dễ ứng dụng, hiệu quả l&acirc;u d&agrave;i đặc biệt thay thế cho c&aacute;c ho&aacute; chất xử l&yacute; nước kh&aacute;c.</font></p><p><font size="3">Ngo&agrave;i ra c&ocirc;ng ty c&ograve;n cung cấp đầy đủ c&aacute;c nh&oacute;m h&agrave;ng phục vụ cho NTTS, cần t&igrave;m đối t&aacute;c hợp t&aacute;c l&acirc;u d&agrave;i (h&igrave;nh thức hợp t&aacute;c linh động).</font></p><p><font size="3">Mọi y&ecirc;u cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: 01236 975 357</font></p><p><font size="3">Xin cảm ơn!</font></p><p><font size="3" /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH