• CUNG CẤP VÔI CaO CHẤT LƯỢNG, ỔN ĐỊNH

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 14/4/12

  1. phamthao8917 Guest

   <p><span style="font-size: x-large"><span style="font-family: Times New Roman">K&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng !<br /> Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; một đơn vị ở Hải Ph&ograve;ng, chuy&ecirc;n cung cấp v&ocirc;i CaO v&agrave; bao ti&ecirc;u sản phẩm cho c&aacute;c nh&agrave; l&ograve; tr&ecirc;n khắp c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh miền bắc.V&igrave; thế ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể cung ứng v&ocirc;i với sản lượng lớn v&agrave; ổn định.<br />Chất lượng v&ocirc;i v&agrave; h&agrave;m lượng CaO do kh&aacute;ch h&agrave;ng y&ecirc;u cầu.<br />Sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i được sử dụng rộng r&atilde;i trong&nbsp;&nbsp;sản xuất th&eacute;p,&nbsp;sản xuất vật liệu x&acirc;y dựng, sản xuất giấy, nu&ocirc;i trồng thủy sản,.....<br /> Rất h&acirc;n hạnh được hợp t&aacute;c c&ugrave;ng qu&yacute; c&ocirc;ng ty !<br /> Li&ecirc;n hệ: 0945 516 156 gặp A.Thao</span></span><span style="font-family: Times New Roman" /></p> <p><span style="font-size: x-large"><span style="font-family: Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0945 527 101gặp A.Thắng</span></span><span style="font-family: Times New Roman" /></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: PHẠM VĂN THAO
   - Địa chỉ: HẢI PHÒNG
   - Điện thoại: 0945516156 - Fax: 0945527101
   - email: phamthao8918@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...