Bán Cung ứng Chất điều hòa Sinh trưởng Trẻ hóa cho cây trồng Cytokinin thuần khiết 5% !

lethanhan

Nhà nông chuyên nghiệp
Liên hệ Phòng Kinh doanh: Mr An 0932.88.29.38
 

lethanhan

Nhà nông chuyên nghiệp
Cytokinin 1% : 1 chai (380 ml) giá 68.000 đồng
 

lethanhan

Nhà nông chuyên nghiệp
Dạng bột tinh chất Cytokinin 98% giá 15.000 đồng/ 1 gam[DOUBLEPOST=1397171918,1396823690][/DOUBLEPOST]Liên hệ Anh An
0932.88.29.38[DOUBLEPOST=1397820098][/DOUBLEPOST]Liên hệ: Mr An call 0932.88.29.38[DOUBLEPOST=1398046282][/DOUBLEPOST]Dạng bột tinh chất Cytokinin 98% giá 15.000 đồng/ 1 gam[DOUBLEPOST=1398237037][/DOUBLEPOST]Liên hệ Mr Ân 0932.88.29.38 [DOUBLEPOST=1398378799][/DOUBLEPOST]Liên hệ tư vấn cụ thể cho từng loại cây khi sử dụng Cytokinin.[DOUBLEPOST=1398478330][/DOUBLEPOST]- Cytokinin thúc đẩy mầm hoa và nở hoa, khơi dậy tính trạng cái.[DOUBLEPOST=1398753219][/DOUBLEPOST]Dạng bột tinh chất Cytokinin 98% giá 15.000 đồng/ 1 gam[DOUBLEPOST=1399029295][/DOUBLEPOST]Dạng bột tinh chất Cytokinin 98% giá 15.000 đồng/ 1 gam[DOUBLEPOST=1399368982][/DOUBLEPOST]Liên hệ tư vấn cụ thể cho từng loại cây khi sử dụng Cytokinin.[DOUBLEPOST=1399991379][/DOUBLEPOST]Liên hệ: Mr An call 0932.88.29.38 để được tư vấn cụ thể trước khi xử dụng[DOUBLEPOST=1400206329][/DOUBLEPOST]Liên hệ Anh An 0932.88.29.38[DOUBLEPOST=1400556855][/DOUBLEPOST]Xin liên hệ Mr An 0932.88.29.38 [DOUBLEPOST=1400974276][/DOUBLEPOST]- Cytokinin thúc đẩy mầm hoa và nở hoa, khơi dậy tính trạng cái.[DOUBLEPOST=1401361832][/DOUBLEPOST]Liên hệ tư vấn cụ thể cho từng loại cây khi sử dụng Cytokinin.[DOUBLEPOST=1401626322][/DOUBLEPOST]Liên hệ: Mr An call 0932.88.29.38[DOUBLEPOST=1402188894][/DOUBLEPOST]Liên hệ tư vấn cụ thể cho từng loại cây khi sử dụng Cytokinin
 
Last edited:

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH