• Cung ứng chế phẩm vi sinh phục vụ nông nghiệp

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 24/12/10

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Huỳnh Lâm Thanh trúc
   - Địa chỉ: 31/2 Thuận Trường sông Thao Trảng Bom Đồng Nai
   - Tel, Fax: 0613760666 ::: FaX
   - email: huynhlamthanhtruc@gmail.com
   ================================

   <font size="3">T&ecirc;n cơ sở : Cơ sở sản xuất Ba Hưng<br /></font><font size="3">Địa chỉ: 31/2 Thuận Trường, S&ocirc;ng Thao, Trảng Bom , Đồng Nai<br /></font><font size="3">Điện thoại: 0613 760666<br /></font><font size="3">Li&ecirc;n hệ : Anh Hưng 0909181157 - 0914126302<br /></font><font size="3">Email: huynhlamthanhtruc@gmail.com<br /></font><font size="3">&nbsp;<br /></font><font size="3">Nội dung cần rao vặt:&nbsp;&nbsp; Cơ sở Ba Hưng chuy&ecirc;n sản xuất ph&acirc;n vi sinh ứng dụng trong trồng trọt, nu&ocirc;i trồng thủy sản, chăn nu&ocirc;i gia s&uacute;c, gia cầm. Cung cấp số lượng lớn ph&acirc;n vi sinh được ủ bằng phương ph&aacute;p ph&acirc;n hủy c&aacute;c chất dinh dưỡng bằng vi sinh, c&oacute; lợi cho c&acirc;y trồng v&agrave; vất nu&ocirc;i. D&ugrave;ng b&oacute;n l&oacute;t, b&oacute;n bổ sung gi&uacute;p c&acirc;y tăng trưởng tốt, Phun b&oacute;n l&aacute; cho c&acirc;y trồng, c&acirc;y kiểng, ngăn ngừa s&acirc;u bệnh hại l&aacute;. Trộn v&agrave;o thức ăn gi&uacute;p tăng chỉ số FCR, giảm m&ugrave;i h&ocirc;i chuồng trại, gi&uacute;p vật nu&ocirc;i tăng trưởng nhanh. Ph&ograve;ng ngừa bệnh tật,Tăng cường sự tiết sữa cho vật nu&ocirc;i như b&ograve;, d&ecirc;, cừu, heo... Tăng th&agrave;nh t&iacute;ch sinh sản cho vật nu&ocirc;i lấy trứng, Tạo độ d&agrave;y cho vỏ trứng.Sản phẩm ứng dụng c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến kh&ocirc;ng g&acirc;y &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường, kh&ocirc;ng độc hại, kh&ocirc;ng dư lượng. Th&iacute;ch hợp cho trang trại nu&ocirc;i, trồng ti&ecirc;u chuẩn GapViet,GLobalgap<br /></font>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...