• đã có hạt mắc ca

  Thảo luận trong 'MuaBán ngành Lâm Nghiệp' , 13/8/10

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: tiến đàm
   - Địa chỉ: 190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
   - Tel, Fax: 0983 916890
   - email: tiendam1958@gmail.com
   ================================

   <p>năm trước ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; cung cấp v&agrave;o t&acirc;y nguy&ecirc;n một lượng hạt mắc ca rất lớn v&agrave; &nbsp;hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung cấp c&acirc;y mắc ca giống cao 20cm . nếu nh&agrave; vườn n&agrave;o c&oacute; nhu cầu nhập c&acirc;y giống hoặc hạt giống th&igrave; xin li&ecirc;n hệ theo địa chỉ ở tr&ecirc;n , tầm 10 ng&agrave;y nữa ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ cung cấp cho thị trường hạt giống c&acirc;y mắc ca</p><p>tổ chức , c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ theo địa chỉ tr&ecirc;n </p><p>&nbsp;</p><p><img title="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture042.jpg" style="width: 640px; height: 480px" height="480" alt="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture042.jpg" src="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture042.jpg" width="640" border="0" /></p><p>&nbsp;</p><p><img title="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture044.jpg" style="width: 640px; height: 480px" height="480" alt="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture044.jpg" src="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture044.jpg" width="640" border="0" /></p><p>&nbsp;</p><p><img title="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture046.jpg" style="width: 640px; height: 480px" height="480" alt="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture046.jpg" src="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture046.jpg" width="640" border="0" /></p><p><img title="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture048.jpg" style="width: 640px; height: 480px" height="480" alt="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture048.jpg" src="http://i985.photobucket.com/albums/ae338/tuanlongcool/Picture048.jpg" width="640" border="0" /></p>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...