• Đăng Ký Dự Thi Vòng Sơ Loại

  Thảo luận trong 'Mô hình nông nghiệp phối hợp' , 3/8/11

  1. -- Điều Kiện Chung Cho Các Thế Đất Ở Vòng Sơ Loại: Điều kiện khí hậu nhiệt đới thuận lợi, thị trường tiêu thụ tương đối tốt đối với từng vùng, điện nước đầy đủ, 1 lao động bình thường.
   -- Bài dự thi yêu cầu các thành viên AgriViet hãy phát thảo sơ lược một mô hình nông nghiệp khép kín hợp lý cho các điều kiện được đưa ra trong đề bài. Thời gian hoàn thành mô hình là 1 năm.

   Thế 1: chủ đề Thành Thị (bắt đầu từ ngày 15/8/2011 đến ngày 27/8/2011)
   -- 1 sân thượng diện tích 75 m2, đất dành cho nông nghiệp phía sau nhà diện tích 20 m2
   -- Vốn 100 triệu
   * Thời gian gửi bài dự thi: 15/8/2011 đến 18/8/2011
   * Thời gian đánh giá và thảo luận về các mô hình dự thi: 19/8/2011 đến 26/8/2011
   * Thời gian công bố kết quả 6 thành viên vượt qua vòng loại: 27/8/2011

   Thế 2: chủ đề Nông Thôn (bắt đầu từ ngày 28/8/2011 đến 9/9/2011)
   -- Diện tích 1000 m2 đất
   -- Vốn 15 triệu
   * Thời gian gửi bài dự thi: 28/8/2011 đến 31/8/2011
   * Thời gian đánh giá và thảo luận về các mô hình dự thi: 1/9/2011 đến 8/9/2011
   * Thời gian công bố kết quả 6 thành viên vượt qua vòng loại: 9/9/2011

   Thế 3: chủ đề Vùng Sâu Vùng Xa: (bắt đầu từ ngày 10/9/2011 đến 22/9/2011)
   -- Diện tích 10.000 m2
   -- Vốn 10 triệu
   * Thời gian gửi bài dự thi: 10/9/2011 đến 13/9/2011
   * Thời gian đánh giá và thảo luận về các mô hình dự thi: 14/9/2011 đến 21/9/2011
   * Thời gian công bố kết quả 6 thành viên vượt qua vòng loại: 22/9/2011


   *** BTC cuộc thi xin trân trọng kính mời các thành viên AgriViet đăng ký dự thi vòng sơ loại trong topic này
   -- Thời Gian Đăng Ký: từ nay đến ngày 10/8/2011
   -- BTC sẽ sắp xếp danh sách thành viên dự thi cho mỗi thế đất, 1 thành viên chỉ được sắp xếp dự thi 1 thế đất trong vòng sơ loại, công bố danh sách vào ngày 11/8/2011 cũng trong topic này.
   -- Sau khi đã có danh sách dự thi rồi thì bài dự thi sẽ được thành viên gửi vào một topic khác do BTC lập ra cho từng thế đất.

   *** Ngày 23/9/2011 BTC sẽ công bố các thế đất và sắp xếp danh sách dự thi đối với từng thế đất ở vòng bán kết cho 18 thành viên vượt qua vòng sơ loại, 1 thành viên chỉ được sắp xếp dự thi 1 thế đất trong vòng bán kết.
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...