Danh ngôn cổ .

 • Thread starter motnua
 • Ngày gửi
M

motnua

Guest
#1
Chu Hi
 • Ở đời có 3 điều đáng tiếc
Một là việc hôm nay bỏ qua
Hai là đời này chẳng học
Ba là thân này lỡ hư.
Tôn Tử
 • Biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng
Hoài Nam Tử
 • Thiên hạ có ba cái nguy :
Đức ít mà được ân sủng nhiều.
Tài kém mà ở địa vị cao.
Thân không lập được công to mà hưởng bổng lộc nhiều.


 • Đừng bao giờ đóng sầm cửa lại; có thể bạn muốn quay trở lại vào đấy
Nếu đó là một công việc quan trọng – hãy tự mình làm lấy
Nếu bạn không thể là mặt trời thì hãy đừng là đám mây
Thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu ta dành cho người khác dù chỉ một chút thông cảm mà ta vẫn thường dành cho ta
Đừng cố gắng tỏ ra cái không phải là mình
Lúc đầu chúng ta tạo ra thói quen, sau đó thói quen tạo ra chúng ta
Nếu có ai đó đáng để ta làm quen thì cũng đáng để ta hiểu rõ
Đối với người có nhiều tài đức thì đừng có chê bai nhỏ mọn
Đối với người có danh dự thì chớ chỉ trích những lỗi lầm.
Lả Khôn
 • Kẻ hay hiếu danh, việc làm thường giả dối
 • Làm điều gì thành thật, thì bụng an ổn, mỗi ngày mỗi hay
Làm điều gì gian dối, bụng băn khoăn, mỗi ngày mỗi dở
 • Ở đời cái gì thung dung thì còn, cấp bách quá thì mất
Việc mà thung dung thì có ý vị
Người mà thung dung thì sống lâu
 • Làm việc nghĩa chớ kể thiệt hại
Luận anh hùng chớ kể hơn thua
 • Tâm niệm trầm tĩnh thì lẽ gì nghĩ chẳng tới
Chí khí cao rộng thì việc gì làm chẳng xong
 • Tầm thuật quý nhất là sáng suốt
Tướng mạo quý nhất là chính đại
Ngôn ngữ quý nhất là giản dị, Chân thật
 • Khí kiêng nhất là hung hăng.
Tâm kiêng nhất là hẹp hòi.
Tài kiêng nhất là bộc lộ.
 • Tâm phải rộng để dung nạp người trong thiên hạ
Tâm phải công bằng để làm việc trong thiên hạ
Tâm phải trầm tĩnh để xét lý trong thiên hạ
Tâm phải vững vàng để chống lại những biến cố trong thiên hạ
 • Việc sắp xảy ra mà ngăn được, việc đang xảy ra mà cứu được, Đó là quyền biến,
Chưa có việc mà biết việc sắp đến, mới có việc mà biết được việc sau, có tài năng
Định việc mà biết việc xảy ra thế này, thế nọ, như vậy là biết lo xa.
Người như thế là người có kiến thức rộng rãi
Lễ Ký
 • Thấy lợi chẳng bỏ nghĩa, thấy chết chẳng đổi lòng là người quân tử
 • Sa chân thì chết đuối; sẩy miệng thì chết oan
Luận Ngữ
 • Lúc nhỏ khí huyết chưa sung túc phải giử gìn sắc dục
Lúc lớn khí huyết đang hăng phải giử gìn việc tranh đấu
Lúc già khí huyết suy kém Phải giử gìn việc tham lam
Khổng Tử
 • Đừng lo mình không có chức vị, chỉ lo mình không đủ tài để nhận lấy chức vị
 • Gỗ mục không thể khắc
 • Dùng thì đừng nghi, nghi thì đừng dùng
 • Muốn biết người phải nghe họ nói
 • Dụng nhân như dụng mộc
 • Càng lên cao, chân trời càng xa, tầm mắt càng rộng
Lử Hồi
 • Tự khiêm người ta càng phục, Tự khoe người ta càng khinh
Tăng Tử
 • Mỗi ngày ta xét ba điều :
Làm việc cho ai có hết lòng không?
Đối với bạn có vẹn chữ tín không ?
Đạo thầy truyền có học không ?
Trung Dung
 • Nói phải nghĩ đến làm, làm phải nghĩ đến nói
 • Học cho rộng,
Hỏi cho kỹ,
Suy nghĩ cho cẩn thận,
Phân biệt cho sáng suốt,
làm việc cho hết lòng.
 • Làm bất cứ việc gì cũng phải suy nghĩ trước
Lời nói mà suy nghĩ trước thì không vấp váp
Việc làm mà tính trước thì không thất bại
Tính nết có định trước mới tránh được lỗi lầm
 • Về nghệ thuật can gián
Khiến người ta nể lời, Không bằng khiến người ta tin lời.
Khiến người ta tin lời, Không bằng khiến người ta vui vẻ nhận lời.
Đem họa phước mà răn dọa là khiến người ta sợ.
Đem lý lẽ mà răn dụ là khiến người ta tin
Dùng tâm lý mà giác ngộ là khiến người ta vui lòng mà nghe theo.
Vương Dương Minh
 • Chúa tể của Thân là Tâm
Điều của Tâm phát ra là Ý
Bản thân của Ý là Tri
Ý để vào đâu là Vật


 • Có ba thứ ngu dốt :
Không hiểu biết những gì mình đáng biết.
Hiểu biết không rành những gì mình biết.
Hiểu biết những gì mình không cần biết.
 • Ba điều hạnh phúc :
Một Thân xác khỏe mạnh.
Một Tinh thần tự do.
Một Trái tim trong sạch.
 • Làm thầy thuốc lầm thì giết một người.
Làm thầy địa lý lầm thì giết một họ.
Làm thầy chính trị lầm thì giết một nước.
Làm văn hóa lầm thì giết cả một đời.
 • Danh vi lớn, không mang lấy mãi.
Công việc lớn, không nên gánh lấy mãi.
Quyền thế lớn, không nên giử lấy mãi
Uy thế lớn, không nên bám lấy mãi.
 • Người biết Đạo tất không khoe.
Người biết Nghĩa tất không Tham.
Người biết Đức tất không thích tiếng Tăm lừng Lẩy.
 • Điều dưỡng cái KHÍ lúc đang giận.
Đề phòng CÂU NÓI lúc sướng mồm.
Lưu tâm SỰ NHẰM lúc bối rối.
Biết dùng ĐỒNG TIỀN lúc sẵn sàng.
Thân chào !
 

Last edited by a moderator:
#2
Chu Hi
 • Ở đời có 3 điều đáng tiếc
Một là việc hôm nay bỏ qua
Hai là đời này chẳng học
Ba là thân này lỡ hư.
Tôn Tử
 • Biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng
Hoài Nam Tử
 • Trong thiên hạ có ba cái nguy :
Đức ít mà được ân sủng nhiều.
Tài kém mà ở địa vị cao.
Thân không lập được công to mà hưởng bổng lộc nhiều.


 • Đừng bao giờ đóng sầm cửa lại; có thể bạn muốn quay trở lại vào đấy
Nếu đó là một công việc quan trọng – hãy tự mình làm lấy
Nếu bạn không thể là mặt trời thì hãy đừng là đám mây
Thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu ta dành cho người khác dù chỉ một chút thông cảm mà ta vẫn thường dành cho ta
Đừng cố gắng tỏ ra cái không phải là mình
Lúc đầu chúng ta tạo ra thói quen, sau đó thói quen tạo ra chúng ta
Nếu có ai đó đáng để ta làm quen thì cũng đáng để ta hiểu rõ
Đối với người có nhiều tài đức thì đừng có chê bai nhỏ mọn
Đối với người có danh dự thì chớ chỉ trích những lỗi lầm.
Lả Khôn
 • Kẻ hay hiếu danh, việc làm thường giả dối
 • Làm điều gì thành thật, thì bụng an ổn, mỗi ngày mỗi hay
Làm điều gì gian dối, bụng băn khoăn, mỗi ngày mỗi dở
 • Ở đời cái gì thung dung thì còn, cấp bách quá thì mất
Việc mà thung dung thì có ý vị
Người mà thung dung thì sống lâu
 • Làm việc nghĩa chớ kể thiệt hại
Luận anh hùng chớ kể hơn thua
 • Tâm niệm trầm tĩnh thì lẽ gì nghĩ chẳng tới
Chí khí cao rộng thì việc gì làm chẳng xong
 • Tầm thuật quý nhất là sáng suốt
Tướng mạo quý nhất là chính đại
Ngôn ngữ quý nhất là giản dị, Chân thật
 • Khí kiêng nhất là hung hăng.
Tâm kiêng nhất là hẹp hòi.
Tài kiêng nhất là bộc lộ.
 • Tâm phải rộng để dung nạp người trong thiên hạ
Tâm phải công bằng để làm việc trong thiên hạ
Tâm phải trầm tĩnh để xét lý trong thiên hạ
Tâm phải vững vàng để chống lại những biến cố trong thiên hạ
 • Việc sắp xảy ra mà ngăn được, việc đang xảy ra mà cứu được, Đó là quyền biến,
Chưa có việc mà biết việc sắp đến, mới có việc mà biết được việc sau, có tài năng
Định việc mà biết việc xảy ra thế này, thế nọ, như vậy là biết lo xa.
Người như thế là người có kiến thức rộng rãi
Lễ Ký
 • Thấy lợi chẳng bỏ nghĩa, thấy chết chẳng đổi lòng là người quân tử
 • Sa chân thì chết đuối; sẩy miệng thì chết oan
Luận Ngữ
 • Lúc nhỏ khí huyết chưa sung túc phải giử gìn sắc dục
Lúc lớn khí huyết đang hăng phải giử gìn việc tranh đấu
Lúc già khí huyết suy kém Phải giử gìn việc tham lam
Khổng Tử
 • Đừng lo mình không có chức vị, chỉ lo mình không đủ tài để nhận lấy chức vị
 • Gỗ mục không thể khắc
 • Dùng thì đừng nghi, nghi thì đừng dùng
 • Muốn biết người phải nghe họ nói
 • Dụng nhân như dụng mộc
 • Càng lên cao, chân trời càng xa, tầm mắt càng rộng
Lử Hồi
 • Tự khiêm người ta càng phục, Tự khoe người ta càng khinh
Tăng Tử
 • Mỗi ngày ta xét ba điều :
Làm việc cho ai có hết lòng không?
Đối với bạn có vẹn chữ tín không ?
Đạo thầy truyền có học không ?
Trung Dung
 • Nói phải nghĩ đến làm, làm phải nghĩ đến nói
 • Học cho rộng,
Hỏi cho kỹ,
Suy nghĩ cho cẩn thận,
Phân biệt cho sáng suốt,
làm việc cho hết lòng.
 • Làm bất cứ việc gì cũng phải suy nghĩ trước
Lời nói mà suy nghĩ trước thì không vấp váp
Việc làm mà tính trước thì không thất bại
Tính nết có định trước mới tránh được lỗi lầm
 • Về nghệ thuật can gián
Khiến người ta nể lời, Không bằng khiến người ta tin lời.
Khiến người ta tin lời, Không bằng khiến người ta vui vẻ nhận lời.
Đem họa phước mà răn dọa là khiến người ta sợ.
Đem lý lẽ mà răn dụ là khiến người ta tin
Dùng tâm lý mà giác ngộ là khiến người ta vui lòng mà nghe theo.
Vương Dương Minh
 • Chúa tể của Thân là Tâm
Điều của Tâm phát ra là Ý
Bản thân của Ý là Tri
Ý để vào đâu là Vật


 • Có ba thứ ngu dốt :
Không hiểu biết những gì mình đáng biết.
Hiểu biết không rành những gì mình biết.
Hiểu biết những gì mình không cần biết.
 • Ba điều hạnh phúc :
Một Thân xác khỏe mạnh.
Một Tinh thần tự do.
Một Trái tim trong sạch.
 • Làm thầy thuốc lầm thì giết một người.
Làm thầy địa lý lầm thì giết một họ.
Làm thầy chính trị lầm thì giết một nước.
Làm văn hóa lầm thì giết cả một đời.
 • Danh vi lớn, không mang lấy mãi.
Công việc lớn, không nên gánh lấy mãi.
Quyền thế lớn, không nên giử lấy mãi
Uy thế lớn, không nên bám lấy mãi.
 • Người biết Đạo tất không khoe.
Người biết Nghĩa tất không Tham.
Người biết Đức tất không thích tiếng Tăm lừng Lẩy.
 • Điều dưỡng cái KHÍ lúc đang giận.
Đề phòng CÂU NÓI lúc sướng mồm.
Lưu tâm SỰ NHẰM lúc bối rối.
Biết dùng ĐỒNG TIỀN lúc sẵn sàng.
Thân chào !
hoài nam tử nên bỏ chử trong sẽ hợp 100% với thời nay .
 • Trong thiên hạ có ba cái nguy :
Đức ít mà được ân sủng nhiều.
Tài kém mà ở địa vị cao.
Thân không lập được công to mà hưởng bổng lộc nhiều.
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH