• Đào Tạo Lái Xe Hạng B1,B2,C

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 13/11/12

  1. <div><br /></div><p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red">Tuyển sinh, đ&agrave;o tạo v&agrave; s&aacute;t hạch cấp GPLX hạng A1, B1, B2, C, D, E tr&ecirc;n to&agrave;n quốc:</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: #0000cd"><br /> </span><span style="color: lime">ĐĂNG K&Yacute; HỌC NGAY TẶNG&nbsp;</span><span style="color: #0000cd">2.000.000 VNĐ</span><span style="color: lime">&nbsp;MUA V&Agrave;NG<br /> ĐĂNG K&Yacute; NGAY H&Ocirc;M NAY GIẢM&nbsp;</span><span style="color: #0000cd">500.000VND</span><span style="color: lime">/ 1 KH&Oacute;A HỌC</span><span style="color: #013481">CAM KẾT Đ&Agrave;O TẠO CỦA TRUNG T&Acirc;M </span></strong></p><p class="MsoNormal"><strong><span style="color: #013481">&nbsp;</span><span style="color: red">Hotline: 0938009202</span><br /> +<span style="color: navy">&nbsp;Đ&agrave;o tạo bằng l&aacute;i &ocirc; t&ocirc; chỉ 3 th&aacute;ng thi c&oacute; bằng</span>(cam kết r&otilde; bằng HĐ</strong><strong><span style="font-family: Tahoma, sans-serif">&nbsp;ph&aacute;p nh&acirc;n)<br /> </span>+ Thời gian học linh hoạt, ưu ti&ecirc;n do học vi&ecirc;n sắp xếp để ph&ugrave; hợp với c&ocirc;ng việc<br /> +&nbsp;<span style="color: navy">Đảm bảo tỷ lệ đậu Cao nhất &ndash; Miễn ph&iacute; thi lại</span>&nbsp;l&yacute; thuyết v&agrave; thực h&agrave;nh<br /> + Miễn ph&iacute; 20 giờ học thực h&agrave;nh đường trường, sa h&igrave;nh v&agrave; &ocirc;n thi s&aacute;t hạch<br /> +&nbsp;<span style="color: navy">Học thực h&agrave;nh: 1 Học vi&ecirc;n + 1 Thầy + 1 Xe</span>&nbsp;(c&oacute; thể học chung, ri&ecirc;ng t&ugrave;y &yacute;)<br /> + C&oacute; xe đưa đ&oacute;n học vi&ecirc;n đi học thực h&agrave;nh tại địa điểm gần nh&agrave; nhất<br /> +&nbsp;<span style="color: navy">Chủ động về t&agrave;i ch&iacute;nh khi được chia học ph&iacute;</span>&nbsp;đ&oacute;ng l&agrave;m 2 - 3 lầ</strong></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Trần Trung Hưng
   - Địa chỉ: 1084 CMT8, P4, Quận Tân Bình
   - Điện thoại: 0938009202 - Fax: 0906722448
   - email: trunghung.tran89@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...