• ĐẤT NGHỈ DƯỠNG, TRANG TRẠI, TRỒNG RỪNG....

  Thảo luận trong 'Mua bán Đất nông nghiệp & Trang trại' , 11/6/11

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. <div class="\&quot;i1\&quot;"> <div class="\&quot;i2\&quot;"> <div class="\&quot;i3\&quot;"> <div id="\&quot;description-text\&quot;"> <div class="\&quot;i1\&quot;"> <div class="\&quot;i2\&quot;"> <div class="\&quot;i3\&quot;"> <div id="\&quot;description-text\&quot;"> <p>Bạn cần mua đất nghỉ dưỡng sau những ng&agrave;y l&agrave;m việc căng thẳng, Đ&agrave; Lạt sẽ l&agrave; mảnh đất th&iacute;ch hợp với bạn: Kh&ocirc;ng kh&iacute; trong l&agrave;nh, m&aacute;t mẻ...</p><p>Bạn muốn x&acirc;y dựng trang trại chăn nu&ocirc;i, trồng trọt cho bản th&acirc;n v&agrave; gia đ&igrave;nh, ngoại &ocirc; Đ&agrave; Lạt l&agrave; nơi th&iacute;ch hợp với bạn: Nguồn nước dồi d&agrave;o, rộng r&atilde;i, kh&ocirc;ng kh&iacute; trong l&agrave;nh, m&aacute;t mẻ...</p><p>1. Một l&ocirc; đất <strong>3,5 hecta</strong> tọa lạc tr&ecirc;n đường cao tốc ( đường l&ecirc;n Đ&agrave; Lạt) thuộc th&ocirc;n Trung Hiệp, x&atilde; Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh L&acirc;m Đồng.</p> <p>Mặt tiền đường 100m.</p> <p>Gi&aacute;: <strong>4 tỷ</strong> (c&oacute; thể thỏa thuận)</p> <p>2. Một l&ocirc; tọa lạc tại đường cao tốc như tr&ecirc;n c&oacute; diện t&iacute;ch <strong>2,2 hecta</strong>. Mặt tiền đường 200m.</p> <p>Gi&aacute;: <strong>2.5 tỷ</strong> (c&oacute; thể thỏa thuận)</p> <p>=&gt; Cả 2 l&ocirc; đất đều <em>Thuận tiện cho du lịch sinh th&aacute;i, x&acirc;y dựng ch&ugrave;a chiền</em>....</p> <p>3. Một l&ocirc; đất n&ocirc;ng nghiệp c&oacute; diện t&iacute;ch <strong>1,5 hecta</strong> thuộc th&ocirc;n Trung Hiệp, x&atilde; Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh L&acirc;m Đồng. L&ocirc; đất c&aacute;ch quốc lộ 20 khoảng 200m, đường x&aacute; thuận tiện, xe &ocirc; t&ocirc; c&oacute; thể ra v&agrave;o.<br /></p> <p>Gi&aacute;: <strong>300tr/s&agrave;o</strong>. ( c&oacute; thể thỏa thuận)</p> <p>Ngo&agrave;i ra, <strong>c&ograve;n c&oacute; một số l&ocirc; đất kh&aacute;c c&oacute; thể đ&aacute;p ứng nhu cầu của Kh&aacute;ch h&agrave;ng</strong>.</p> <p><em><strong>Tất cả đều c&oacute; sổ hồng</strong></em><br /></p> <p>Li&ecirc;n hệ <strong>Anh Hiếu - 0977562972</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></div></div>
   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: trần ngọc thảo vy
   - Địa chỉ: đức trọng, lâm đồng
   - Tel, Fax: 0973213102 ::: FaX ::: FaX
   - email: tranngocthaovy@gmail.com
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...