ĐẤT RẺ NHƯ MƠ ( CHỈ ĐẾN MỘT LẦN TRONG ĐỜI) ĐẤT HAI MẶT TIỀN ĐƯỜNG 40m

tamsan

Nhà nông tập sự
#1
<div><br /></div><p style="margin: 0px; padding: 4px 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 11.818181991577148px; vertical-align: baseline; background-color: #a2d8fa; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 14.545454025268555px; text-align: justify"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 11.818181991577148px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: #ff0000"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 11.818181991577148px; vertical-align: baseline; background-color: transparent"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">Đi Mỹ cần b&aacute;n gấp:</span></strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 4px 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 11.818181991577148px; vertical-align: baseline; background-color: #a2d8fa; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 14.545454025268555px; text-align: justify"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">DT 1&nbsp;: 8.000 m2 c&oacute; ao c&aacute; vườn c&acirc;y.</span></p><p style="margin: 0px; padding: 4px 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 11.818181991577148px; vertical-align: baseline; background-color: #a2d8fa; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 14.545454025268555px; text-align: justify"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">DT 2:&nbsp;3.150 m2;&nbsp;&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px; padding: 4px 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 11.818181991577148px; vertical-align: baseline; background-color: #a2d8fa; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 14.545454025268555px; text-align: justify"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">&nbsp;DT 3:&nbsp;3.500 m2, đất dọc bờ s&ocirc;ng L&aacute;ng The</span></p><p style="margin: 0px; padding: 4px 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 11.818181991577148px; vertical-align: baseline; background-color: #a2d8fa; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 14.545454025268555px; text-align: justify"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">(c&oacute; nhiều diện t&iacute;ch chọn, c&ograve;n thương lượng gi&aacute;)</span></p><p style="margin: 0px; padding: 4px 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 11.818181991577148px; vertical-align: baseline; background-color: #a2d8fa; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 14.545454025268555px; text-align: justify"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">- Đất c&oacute; sổ đỏ, đ&atilde; l&ecirc;n vườn.&nbsp;&nbsp;Th&iacute;ch hợp nghỉ dưỡng, trang trại, vườn, xưởng, kinh doanh.</span></p><p style="margin: 0px; padding: 4px 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 11.818181991577148px; vertical-align: baseline; background-color: #a2d8fa; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 14.545454025268555px; text-align: justify"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">- Ngay mặt tiền&nbsp;đường nhựa TL 15, x&atilde; T&acirc;n Thạnh Đ&ocirc;ng - dự ph&oacute;ng 60 m, chỉ c&aacute;ch trung t&acirc;m TP chỉ 20 km, . Khu d&acirc;n cư đ&ocirc;ng đ&uacute;c, c&oacute; nhiều nh&agrave; biệt thư nh&agrave; vườn xung quanh, s&aacute;t trường học, chợ, ng&acirc;n h&agrave;ng&hellip;&hellip;</span></p><p style="margin: 0px; padding: 4px 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 11.818181991577148px; vertical-align: baseline; background-color: #a2d8fa; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 14.545454025268555px; text-align: justify"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 11.818181991577148px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: #ff0000"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 11.818181991577148px; vertical-align: baseline; background-color: transparent"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">-&nbsp;Ngo&agrave;i ra,&nbsp;Đất m&igrave;nh c&oacute; c&aacute;c lợi thế như sau :</span></strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 4px 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 11.818181991577148px; vertical-align: baseline; background-color: #a2d8fa; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 14.545454025268555px; text-align: justify"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">Để t&igrave;m lại nguồn cảm hứng cho cuộc sống, nhiều người chọn những chuyến đi du lịch, nghỉ ngơi tại những khu resort, sinh th&aacute;i với mong muốn cho m&igrave;nh khoảng lặng ngắn ngủi để rồi lại tiếc nuối khi quay trở lại v&ograve;ng quay của phố phường chật hẹp.<br />V&igrave; vậy, những người c&oacute; điều kiện đang nhanh ch&acirc;n chọn cho m&igrave;nh một giải ph&aacute;p l&acirc;u d&agrave;i v&agrave; to&agrave;n diện hơn: một ng&ocirc;i nh&agrave; vườn ở ngoại &ocirc; khi gi&aacute; bất động sản đang ở mức kh&ocirc;ng thể thấp hơn.</span></p><p style="margin: 0px; padding: 4px 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 11.818181991577148px; vertical-align: baseline; background-color: #a2d8fa; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 14.545454025268555px; text-align: justify"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">1.&nbsp;&nbsp; Đất ở ngay gần trung t&acirc;m th&agrave;nh phố. Chỉ c&aacute;ch th&agrave;nh phố 45 ph&uacute;t ( 25 km). Nằm ngay &nbsp;tuyến xe bu&yacute;t về th&agrave;nh phố.</span></p><p style="margin: 0px; padding: 4px 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 11.818181991577148px; vertical-align: baseline; background-color: #a2d8fa; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 14.545454025268555px; text-align: justify"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">2.&nbsp; Vị tr&iacute; khu nh&agrave; vườn&nbsp; gần c&aacute;c cơ sở y tế, c&aacute;c khu chợ mua sắm, ng&acirc;n h&agrave;ng trong b&aacute;n k&iacute;nh 10 km với giao th&ocirc;ng thuận tiện.</span></p><p style="margin: 0px; padding: 4px 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 11.818181991577148px; vertical-align: baseline; background-color: #a2d8fa; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 14.545454025268555px; text-align: justify"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">3.&nbsp; Kh&iacute; hậu trong l&agrave;nh, tho&aacute;ng m&aacute;t</span></p><p style="margin: 0px; padding: 4px 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 11.818181991577148px; vertical-align: baseline; background-color: #a2d8fa; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 14.545454025268555px; text-align: justify"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">4.&nbsp; Ph&aacute;p l&yacute; ho&agrave;n chỉnh&nbsp; : c&oacute; sổ đỏ, đ&atilde; l&ecirc;n vườn , nhiều khu biệt thự vườn xung quanh ( được th&agrave;nh phố quy hoạch l&agrave; biệt thự vườn, kết hợp với du lịch sinh th&agrave;i ).</span></p><p style="margin: 0px; padding: 4px 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 11.818181991577148px; vertical-align: baseline; background-color: #a2d8fa; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 14.545454025268555px; text-align: justify"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">5. Ngay s&aacute;t mặt tiền tỉnh lộ 15, x&atilde; Ph&uacute; H&ograve;a Đ&ocirc;ng, Củ Chi - dự ph&oacute;ng 60 m.</span></p><p style="margin: 0px; padding: 4px 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 11.818181991577148px; vertical-align: baseline; background-color: #a2d8fa; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 14.545454025268555px; text-align: justify">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong style="background-color: transparent; color: #ff0000; font-size: 16.363636016845703px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; line-height: 14.545454025268555px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline">
DỊCH VỤ NH&Agrave; ĐẤT ONLINE</strong></p><p style="margin: 0px 0px 0px 0.25in; padding: 4px 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-color: #a2d8fa; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 14.545454025268555px; text-align: center"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 11.818181991577148px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: tahoma, geneva, sans-serif"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16.363636016845703px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">Đị</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16.363636016845703px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">a chỉ : X&atilde; Phước Thạnh, Huyện Củ Chi,Tp.HCM</strong><br /><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16.363636016845703px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">DĐ:</strong></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 11.818181991577148px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: #ff0000"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16.363636016845703px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16.363636016845703px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">0907.073.162&nbsp;</strong></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16.363636016845703px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">(Trường Sơn)</strong></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 0px 0.25in; padding: 4px 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-color: #a2d8fa; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 14.545454025268555px; text-align: center"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 11.818181991577148px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: tahoma, geneva, sans-serif"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16.363636016845703px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">Website:<a style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16.363636016845703px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: #097eaf; text-decoration: none" href="http://www.*********24h.com.vn/">www.*********24h.com.vn</a></strong></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 0px 0.25in; padding: 4px 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-color: #a2d8fa; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 14.545454025268555px; text-align: center"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 11.818181991577148px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: tahoma, geneva, sans-serif"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16.363636016845703px; vertical-align: baseline; background-color: transparent"><a style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16.363636016845703px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: #097eaf; text-decoration: none" href="http://www.******cuchi24h.com/">www.******cuchi24h.com</a></strong></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 0px 0.25in; padding: 4px 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-color: #a2d8fa; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 14.545454025268555px; text-align: center"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 11.818181991577148px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: tahoma, geneva, sans-serif"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16.363636016845703px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">Email:&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16.363636016845703px; vertical-align: baseline; background-color: transparent"><a style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16.363636016845703px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: #097eaf; text-decoration: none" href="mailto:datonline2011@gmail.com">datonline2011@gmail.com</a></strong></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 4px 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 11.818181991577148px; vertical-align: baseline; background-color: #a2d8fa; color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 14.545454025268555px; text-align: center"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; line-height: 14.545454025268555px">Nickyahoo: qpthaibinh</strong></p>
Xem hình tại đây


THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tamsan
- Địa chỉ: Củ chi
- Điện thoại: 0963693939 - Fax:
- email: datonline2011@gmail.com
 

Last edited:

tamsan

Nhà nông tập sự
#6
Ngoài ra, Đất mình có các lợi thế như sau :
Để tìm lại nguồn cảm hứng cho cuộc sống, nhiều người chọn những chuyến đi du lịch, nghỉ ngơi tại những khu resort, sinh thái với mong muốn cho mình khoảng lặng ngắn ngủi để rồi lại tiếc nuối khi quay trở lại vòng quay của phố phường chật hẹp.
Vì vậy, những người có điều kiện đang nhanh chân chọn cho mình một giải pháp lâu dài và toàn diện hơn: một ngôi nhà vườn ở ngoại ô khi giá bất động sản đang ở mức không thể thấp hơn.
1. Đất ở ngay gần trung tâm thành phố. Chỉ cách thành phố 45 phút ( 25 km). Nằm ngay tuyến xe buýt về thành phố.
2. Vị trí khu nhà vườn gần các cơ sở y tế, các khu chợ mua sắm, ngân hàng trong bán kính 10 km với giao thông thuận tiện.
3. Khí hậu trong lành, thoáng mát
4. Pháp lý hoàn chỉnh : có sổ đỏ, đã lên vườn , nhiều khu biệt thự vườn xung quanh ( được thành phố quy hoạch là biệt thự vườn, kết hợp với du lịch sinh thài ).
5. Ngay sát mặt tiền tỉnh lộ 15, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi - dự phóng 60 m.

DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT ONLINE
Địa chỉ : Xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi,Tp.HCM
Email: datonline2011@gmail.com
Nickyahoo: qpthaibinh


Link : http://agriviet.com/home/threads/13...-DOI-DAT-HAI-MAT-TIEN-DUONG-40m#ixzz2RFV8hh2h
 
Last edited:

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH