• Đất trồng cao su

  Thảo luận trong 'Kỹ thuật trồng trọt' , 7/3/12

  1. caosu Nhà nông nghiệp dư

   Đất lý tưởng trồng cao su:
   – Độ sâu tầng đất hữu ích sâu hơn 2 m;
   – Đất sét hoặc sét pha thịt;
   – Tỉ lệ đá cục ít hơn 5%;
   – Mạch nước ngầm sâu hơn 2 m;

   – Không tháng nào ngập úng trong năm;

   – Độ chua đất có pH nước = 4,5-5,0.
   Đất không trồng được cao su:
   – Độ sâu tầng đất cạn hơn 0,5 m;
   – Đất cát;
   – Tỉ lệ đá cục đất mặt nhiều hơn 75%;
   – Mạch nước ngầm cạn hơn 0,5 m;
   – Có hơn 3 tháng ngập úng trong năm.
   – Dốc > 30[SUP]o [/SUP][SUP]
   [/SUP]

   [SUP]Ngoài ra ta còn chon khí hậu thích hợp cho sự phát triển của cây cao su như sau:[/SUP]
   [SUP][SUP]• Vùng khí hậu lý tưởng trồng cao su:[/SUP]
   [/SUP]
   [SUP][SUP]– Tổng lượng mưa trong năm trên 1800 mm;[/SUP]
   [SUP]– Số tháng mưa trên 400 mm/tháng ít hơn 1 tháng;[/SUP]
   [SUP]– Số tháng mùa khô trong năm ít hơn 5 tháng;[/SUP]
   [SUP]– Số ngày có sương mù trong năm ít hơn 20 ngày;[/SUP]
   [SUP]– Nhiệt độ trung bình năm cao hơn 25 oC;[/SUP]
   [SUP]– Tốc độ gió tối đa thấp hơn 11 m/s.[/SUP]
   [SUP]• Vùng khí hậu không trồng được cao su:[/SUP]
   [SUP]– Tổng lượng mưa trong năm dưới 1200 mm;[/SUP]
   [SUP]– Số tháng mưa trên 400 mm/tháng nhiều hơn 4 tháng;[/SUP]
   [SUP]– Số tháng mùa khô trong năm nhiều hơn 7 tháng;[/SUP]
   [SUP]– Số ngày có sương mù trong năm lớn hơn 80 ngày;[/SUP]
   [SUP]– Tốc độ gió tối đa lớn hơn 32 m/s. [/SUP]
   [/SUP]


    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...