dây chuyền sản xuất kẹo chew

  • Thread starter dacthihang
  • Ngày gửi
D

dacthihang

Guest
#1
<span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><h1><a title="d&acirc;y chuyền sản xuất kẹo chew" style="border-style: initial; border-color: initial; text-decoration: none; color: #2e4347; border-width: 0px" href="http://vietnamb2c.com/san-pham/day-chuyen-san-xuat-keo-chew-12316.html">d&acirc;y chuyền sản xuất kẹo chew</a></h1><p><span /></p><div id="_mcePaste"><strong>1. C&ocirc;ng dụng:</strong></div><div id="_mcePaste">D&acirc;y chuyền sản xuất kẹo chew dựa tr&ecirc;n c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến, v&agrave; sản xuất li&ecirc;n tục ,để l&agrave;m ra c&aacute;c loại kẹo chew c&oacute; k&iacute;ch thước kh&aacute;c nhau. Đ&acirc;y l&agrave; thiết bi l&yacute; tưởng, c&oacute; thể sản xuất ra những sản phẩm đạt chất lượng cao, với ưu điểm tiết kiệm nh&acirc;n lực, v&agrave; khoảng kh&ocirc;ng gian đặt m&aacute;y.</div><div id="_mcePaste"><strong>2. M&ocirc; tả:</strong></div><div id="_mcePaste">D&acirc;y chuyền n&agrave;y bao gồm một nồi nấu để ho&agrave; tan, một &nbsp;bơm &nbsp;b&aacute;nh răng, m&ocirc;t th&ugrave;ng chứa, bơm th&aacute;o, bộ phận phun m&agrave;u v&agrave; hương liệu, m&aacute;y trộng m&agrave;u v&agrave; hương liệu, bộ phận chiết, đường hầm l&agrave;m m&aacute;t, buồng điều khiển điện. Vv.</div><div><p class="MsoNormal"><strong><u>Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ:</u></strong></p> <p class="MsoNormal">C&Ocirc;NG TY TNHH&nbsp; M&Aacute;Y M&Oacute;C THIẾT BỊ T&Acirc;N SAO BẮC &Aacute;</p> <p class="MsoNormal">Mr: phạm văn h&ograve;a</p> <p class="MsoNormal">ĐC: 160/21 l&ecirc; th&uacute;c hoạch ,p t&acirc;n qu&yacute;, q t&acirc;n ph&uacute; , tp HCM</p> <p class="MsoNormal">Mobile: 0985.467.398</p> <p class="MsoNormal">Email: phamxuanhoa86@yahoo.com</p> <p class="MsoNormal">Website: www.maymoctasaba.com</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p></div></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: phamvanduong
- Địa chỉ: 160/21 lê thúc hoạch . p tân quý .q tân phú
- Điện thoại: 0854342528 - Fax:
- email: phamvanduong10@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH