Đây là con gì vậy mọi người ? Có nuôi được không nhỉ ?

#1
Bạn tôi bắt gặp con vật này ở một con suối khi sang Trung Quốc du lịch.
Đây là con gì vậy mọi người ?
Nuôi nó có được không nhỉ ^^ Không biết nó ăn gì ?

 

dengai

Tập sự
#2
Bạn tôi bắt gặp con vật này ở một con suối khi sang Trung Quốc du lịch.
Đây là con gì vậy mọi người ?
Nuôi nó có được không nhỉ ^^ Không biết nó ăn gì ?

cá khủng long đó bạn. con này nhỏ, có thể dài tới 50cm, ăn cá, ếch nhái. Xuất xứ châu phi tất nhiên là nuôi được
 
#3
cá khủng long đó bạn. con này nhỏ, có thể dài tới 50cm, ăn cá, ếch nhái. Xuất xứ châu phi tất nhiên là nuôi được
oạch, con khủng long á @@ . Cầm trong lòng bàn tay thế kia sao được 50cm @@
 

anhmytran

Thứ thiệt
Nông dân @
#11
Cá Kỳ Nhông. Nó vừa ở nước, vừa ở cạn. Nó ăn các động vật nhỏ hơn mồm nó, mà mồm nó rất rộng.
Ở Tam đảo cũng có, mà ở núi rừng Việt Nam và Trung Quốc cũng có thể có. Có một thời người ta đua nhau bắt nó để nuôi làm cảnh, nên bây giờ rất hiếm có.
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH