• Hợp tác Đề án liên kết sản xuất các loại giống cây ăn quả - 0978073003

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 19/5/14

  1. Ks. Nguyễn Nhung

   THÔNG TIN ĐỀ ÁN LIÊN KẾT SẢN XUÂT VÀ DANH MỤC CÂY TRỒNG TRỢ GIÁ NĂM 2014

   I. CÂY BƯỞI DA XANH( loại 1)

   1. Giá cả của cây giống:

   - 50.000đ /cây, trả trước 30.000đ/cây còn 20.000đ trả khi thu mua sản phẩm( với cây Bưởi chiết).

   - 35.000 đ/cây, trả trước 25.000đ/cây còn 10.000đ trả khi thu mua sản phẩm( với cây Bưởi ghép).

   3. Chi phí đầu tư:

   - Chi phí đầu tư ban đầu dự kiến: 1.500.000đ – 1.800.000đ/sào Bắc Bộ/năm(gồm: Phân bón, thuốc trừ sâu, cây giống, mật độ: 18 - 20 cây/sào Bắc Bộ).

   4. Giá cả và quy cách sản phẩm thu mua:

   - Giá thu mua tối thiểu 20.000 đ/ kg (Giá thu mua trên có thể tăng khi giá của sản phẩm cùng loại trên thị trường tăng trên 10%). Quy cách sản phẩm thu mua: Quả đạt độ chín từ 1 kg/ quả trở lên

   5: Hiệu quả kinh tế:

   Năm thứ 3: từ 13.000.000đ – 15.000.000đ/ sào Bắc Bộ.

   Năm thứ 4 trở đi: từ 17.000.000đ – 22.000.000đ/ sào Bắc Bộ.

   Năm thứ 5: 25.000.000đ – 30.000.000đ/ sào Bắc Bộ.

   Năm thứ 6 đến năm thứ 10: Chăm sóc tốt có thể đạt từ 35.000.000đ -70.000.000đ/sào Bắc Bộ.

   6. Thời gian ký hợp đồng thu mua: 07 năm kể từ năm thứ 3 (vụ để thu hoạch đại trà đầu tiên)

   7. Cây dược liệu xen canh: Cây đinh lăng; Cây kim tiền thảo; Ngưu tất, ba kích…vv.

   II. CÂY BƯỞI DIỄN( Loại 1)

   1. Giá cây giống:

   - Bưởi diễn ghép 45.000 vnđ trả trước 35.000đ/cây còn 10.000đ/cây trả khi thu mua sản phẩm.

   - Bưởi diễn chiết 60.000 đ/cây.

   2. Chi phí đầu tư ban đầu dự kiến:

   Bưởi diễn ghép .

   1500.000 – 2.000.000 vnđ /sào Bắc Bộ (gồm: cây giống, phận bón thuốc trừ sâu).

   Bưởi diễn chiết

   2.000.000 – 2500.000 vnđ /sào Bắc Bộ (gồm: cây giống, phận bón thuốc trừ sâu).

   3. Giá thu mua tối thiểu:

   Giá thu mua tối thiểu là 16.000đ/ quả (Giá cả này có thể tăng khi giá của sản phẩm ở thời điểm thu mua tăng trên 10%.)

   4. Năng suất và hiệu quả kinh tế:

   Sau 3 năm cây bắt đầu cho thu hoạch ,một cây cho khoảng từ 12 đến 20 quả , khối lượng một quả khoảng 0,8 đến 1,1kg, năm thu hoạch đầu tiên được từ 240 kg đến 260kg / sào bắc bộ đạt từ 3400.000vnđ đến 4500.000 vnđ / 1 sào bắc bộ. Năm thứ 4 một cây cho thu hoạch khoảng từ 30 đến 40 quả, khối lượng một quả 0,8 đến 1,2 kg. Năm thứ 4 thu hoạch được từ 400 kg đến 450 kg đạt từ 6.000.000 đến 8.000.000 vnđ/ 1 sào bắc bộTừ năm thứ 5 chở đi đến năm thứ 10 nếu chăm sóc tốt có thể đạt được từ 15.000.000 đến 20.000.000 vnđ/ 1 sào bắc bộ

   III. CÂY CHUỐI TÂY THÁI LAN

   1. Giá cây giống: Cây chuối tây thái: 30.000đ/cây( được trợ giá 10.000đ/cây).

   2. mật độ trồng: 70 cây/sào bắc bộ (cây x cây : 2m , hàng x hàng 2,5m)

   3. Chi phí đầu tư ban đầu dự kiến: 2.000.000 – 2.200.000đ/sào Bắc Bộ (gồm: cây giống, phận bón thuốc trừ sâu).

   4. Giá thu mua tối thiểu: 7.000đ/kg (Giá cả này có thể tăng khi giá của sản phẩm ở thời điểm thu mua tăng trên 10%.)

   5. Năng suất :Một buồng cho 10 - 12 nải, khối lượng một buồng khoảng 25kg, một năm thu hoạch được từ 1,5 – 1,7 tấn/ sào bắc bộ

   6. Hiệu quả kinh tế:Đạt từ 15.000.000đ – 17.000.000đ/sào Bắc Bộ/năm. (Chưa kể các khoản bán hoa chuối, thân, và bán chuối giống).

   IV. CÂY ỔI LÊ TRẮNG(LOẠI 1)

   1. Giá cây giống: 40.000đ/cây( được trợ giá 10.000đ/cây).

   2. Chi phí ban đầu dự kiến:

   - 1.100.000 – 1.500.000đ/1 sào Bắc Bộ (gồm: Phân bón, thuốc trừ sâu, cây giống)

   - Mật độ 250 -300 cây/sào Bắc Bộ

   3. giá cả thị trường: Giá thu mua tối thiểu 15.000đ/kg (giá thu mua trên có thể tăng khi giá của sản phẩm cùng loại trên TT tại thời điểm thu hoạch cao hơn 10%).

   5. Hiệu quả kinh tế:

   - Cây trồng sau 06 tháng bắt đầu cho quả và từ năm thứ 02 trở đi, lợi nhuận đạt 15 – 35 triệu/sào Bắc Bộ.

   V. CÂY TÁO THÁI LAN

   1: Giá cây giống:

   - 40.000đ /cây( được trợ giá 10.000đ/cây).

   3: Chi phí đầu tư: Chi phí đầu tư ban đầu dự kiến: 1.500.000đ – 1.800.000đ/sào Bắc Bộ/năm

   (gồm: Phân bón, thuốc trừ sâu, cây giống, mật độ: 40 - 45 cây/sào Bắc Bộ).

   4: Năng Suất và Hiệu quả kinh tế:

   + Năng suất: Năng suất cao từ 60-70 tấn/ha/năm. Ở những nơi đất tốt, chăm sóc đúng kỹ thuật, điều kiện thời tiết thuận lợi trọng lượng quả đạt 4-6 quả/kg, năng suất 100 kg/1 gốc táo 3 năm/1 vụ. Tổng năng suất có thể lên đến 100 tấn/ha.

   + Giá bán: giá bán táo tại vườn dao động từ 20.000 đến 35.000 đồng/kg.

   + Hiệu quả kinh tế: Sau khi trừ chi phí đạt 250.000.000đ – 300.000.000đ/ha.

   VI. CÂY NA THÁI LAN

   1: Đất triển khai đề án: Đất đồi thấp, đồi cao, đất bãi hoặc chân ruộng cao (có đủ nước tưới, không được ngập úng, thoát nước tốt)

   2: Giá cả của cây giống:

   - 70.000đ /cây( được trợ giá 20.000đ/cây).

   3: Chi phí đầu tư:

   - Chi phí đầu tư ban đầu dự kiến: 1.400.000đ – 1.800.000đ/sào Bắc Bộ/năm

   (gồm: Phân bón, thuốc trừ sâu, cây giống, mật độ: 20 - 25 cây/sào Bắc Bộ).

   4: Năng Suất và Hiệu quả kinh tế:

   + Năng suất:

   - Năm đầu (sau 3 năm trồng): 1 cây cho thu hoạch 24 -26kg.

   - Năm thứ 2 trở đi: 1 cây cho thu hoạch 35 – 60kg quả.

   + Hiệu Quả kinh tế: Với Giá Bán Tại Vườn là 35.000đ – 50.000đ/kg thì Hiệu Quả kinh tế đạt:

   - Năm đầu thu hoạch lợi nhuận thu được từ 420.000.000đ – 650.000.000đ/ ha/năm.

   - Năm 2 trở đi thu được từ: 680.000.000đ – 1.680.000đ/ha

   VII. CÂY ỔI NỮ HOÀNG

   1. Giá cây giống: Cây Ổi nữ hoàng: 50.000đ/cây(Được hỗ trợ 10.000 đồng/ cây).

   2. Mật độ trồng: 100 - 150 cây/sào bắc bộ (1,5m x 1,5m)

   3. Chi phí đầu tư ban đầu dự kiến: 3.000.000 – 3.500.000đ/sào Bắc Bộ (gồm: cây giống, phận bón thuốc trừ sâu).

   4. Giá cả thời điểm hiện tại: Giá tại thời điểm hiện tại giao động từ 25.000 – 30.000 đồng/kg

   5. Năng suất: Trọng lượng quả đạt từ 350 – 400g/quả, Khoảng 2,5- 3 tháng sau khi đậu trái thì thu hoạch được, 5-7 ngày/ lần. Mùa quả thường tập trung từ tháng 10 cho đến tháng 4. năng suất có thể đạt từ 2 -2,5 tấn/sào bắc bộ/năm

   7. Hiệu quả kinh tế: 48.000.000 – 55.000.000 đồng/sào bắc bộ/năm

   VIII. CÂY CHANH TỨ QUÝ, CHANH ĐÀO.

   - Giá cây giống: 40.000đ/cây( được trợ giá 10.000Đ – 13.000đ/cây).

   IX. MÍT THÁI SIÊU SỚM.

   - Giá cây giống: 50.000đ/cây(loại 1), được hỗ trợ 15.000đ/cây.

   X. XOÀI THÁI.

   - Giá cây giống(loại 1): 60.000đ/cây, được hỗ trợ 15.000đ/ cây.

   XI. CÂY VÚ SỮA.

   - Giá cây giống: 50.000đ/cây đươch hỗ trợ 12.000đ/cây.

   XII. CÂY THANH LONG RUỘT ĐỎ.

   - Giá cây giống: 20.000đ/cây, được hộ trợ 6.000đ,cây.

   XIII. CÂY CHUỐI .

   - Cây chuối tây: 12000đ/cây, được hỗ trợ 3.000đ/cây

   - Cây chuối tiêu hồng: 8.500đ/cây, được hỗ trợ 2.500đ/cây

   XIV. GHI CHÚ:

   1. Kết hợp với các địa phương triển khai liên kết sản xuất nông nghiệp: Lúa; Khoai tây; Khoai lang; Bí ngồi( Hàn Quốc); Bí ngô; Bí xanh và các sản phẩm khác theo nhu cầu của địa phương . Cây dược liệu xen dưới tán rừng. Các loại giống cây lâm nghiệp.

   2. Tìm các đối tác để liên kết sản xuất với Chủ hộ chăn nuôi gia súc; gia cầm; Thủy cầm; thủy sản theo phương thức đầu tư giống, thức ăn và thgu mua sản phẩm đầu ra. Cung cấp thông tin về ứng dụng Chế phẩm sinh học, Thiết bị tiết kiệm năng lượng, Xử lý nước sạch, Máy làm đất da năng phục phụ cho sản xuất, chăn nuôi để tăng hiệu quả cho sản xuất chăn nuôi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, dịch bệnh cho người sử dụng.

   - Thời Gian đăng ký và triển khai đề án từ ngày 02/05/2014 đến trước ngày 30/05/2014

   Mọi chi tiết xin liên hệ: Ban kinh tế trang trại & Ngành nghề Nông Thôn – Công ty XNK Tổng Hợp Và Phát Triển trang trại Việt Nam( Trung Ương Hội Làm Vườn Việt Nam).

   Địa chỉ giao dịch tại Hà Nội: 167 Nguyễn Ngọc Nại – TX - HN.

   Điện thoại: Cán bộ phụ trách:Nguyễn Nhung 0973749534/0978073003

   Website: www.nongnghiepvietnam.org
    
   Đang tải...
  2. huynhminbt

   huynhminbt

   Bài viết:
   65
   Đã được thích:
   8
   Nghề nghiệp:
   Nông dân
   Last edited: 28/8/14

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...