Dế giống - Dế Thị

  • Thread starter LÊ Há»’NG CHÂU
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

LÊ HỒNG CHÂU

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: LÊ HỒNG CHÂU
- Địa chỉ: Thôn Quang Tân - Quang Hiến - Lang Chánh -Thanh Hoá
- Tel, Fax: 0984 809 889 ::: FaX
- email: chaulehong72@gmail.com
================================

<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 12pt" align="center"><strong><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma">&nbsp;<u>TRẠI DẾ CH&Acirc;U THU</u></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 12pt"><strong><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma">&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma">Chuy&ecirc;n cung cấp dế giống, dế thịt, cho c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i, c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu trong v&agrave; ngo&agrave;i tỉnh</span></strong><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma">.<br /><strong><span style="font-family: Tahoma">1. <u><em>Về con giống</em></u></span></strong><br /><strong><span style="font-family: Tahoma">-&nbsp;Đảm bảo dế&nbsp;bố mẹ to, khỏe mạnh,&nbsp;đạt&nbsp;chất lượng,gi&aacute; phải chăng</span></strong><br /><strong><span style="font-family: Tahoma">- Hướng dẫn kỹ thuật nu&ocirc;i tận t&igrave;nh,chu đ&aacute;o, đảm bảo nu&ocirc;i th&agrave;nh c&ocirc;ng</span></strong><br /><strong><span style="font-family: Tahoma">- Bao ti&ecirc;u sản phẩm cho c&aacute;c hộ mua giống tại trại </span></strong><br /><strong><span style="font-family: Tahoma">2. <u><em>Về dế thịt</em></u> </span></strong><br /><strong><span style="font-family: Tahoma">- Đảm bảo chất lượng, sạch sẽ thơm ngon </span></strong></span></p><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"><strong><span style="font-family: Tahoma" /></strong></span><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"><strong><span style="font-family: Tahoma">- Đảm bảo vệ sinh an to&agrave;n thực phẩm.</span></strong><br /><strong><span style="font-family: Tahoma">- Gi&aacute; thị trường</span></strong><br /><strong><span style="font-family: Tahoma">Đ/C li&ecirc;n hệ : Trại Dế Ch&acirc;u Thu - Th&ocirc;n Quang T&acirc;n - Quang Hiến-Lang Ch&aacute;nh - Thanh H&oacute;a; ĐT 0373 874 753&nbsp; DD 0984 809 888</span></strong></span><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"><p>&nbsp;</p></span><!-- / message -->
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH