Dế Thịt - Dế Giống - Bọ Cạp

  • Thread starter LÊ NGUYÊN
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

LÊ NGUYÊN

Guest
#1
<p style="text-align: center"><span style="font-size: large"><strong><font size="4"><span class="style1" style="color: #ff6600">TRẠI DẾ</span>&nbsp; <span style="color: #00ff00">NAM GIANG</span>&nbsp;</font></strong></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: large" /><span style="font-size: large"><strong><font size="4">0906 338 499 - 0973 879 129</font></strong></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: large" /><span style="font-size: small"><strong><span style="color: #ff6600"><font size="2">CUNG ỨNG DẾ GIỐNG&nbsp; - DẾ THỊT - DẾ CƠM - DẾ TRỨNG - DẾ SỮA</font></span></strong></span></p><p style="text-align: center"><span style="color: #ff6600; font-size: small"><font size="2"><strong>DẾ CHO CHIM V&Agrave; C&Aacute; CẢNH</strong>&nbsp;.</font></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: small"><strong><span style="color: #ff6600"><font size="2">RẾT GIỐNG - RẾT THỊT - BỌ CẠP GIỐNG - B&Ograve; CẠP THỊT .</font></span></strong></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: xx-small"><em><span style="color: #ff00ff"><strong>( SAU CHỢ S&Aacute;NG X&Atilde; T&Acirc;N THẠNH Đ&Ocirc;NG - CHỦ CHI - HCM )</strong></span></em></span></p><p style="text-align: center"><span style="color: #800080"><strong>DẾ - RẾT - BỌ CẠP - NAM GIANG - ĐƯỢC NU&Ocirc;I THEO M&Ocirc; H&Igrave;NH C&Ocirc;NG NGHIỆP .</strong></span></p><p style="text-align: center"><span style="color: #800080"><strong>DẾ - RẾT - BỌ CẠP ĐƯỢC CHO ĂN THEO CHẾ ĐỘ V&Agrave; LIỀU LƯỢNG DINH DƯỠNG HỢP L&Yacute; .</strong></span></p><p style="text-align: center"><span style="color: #800080"><strong>DẾ - RẾT - BỌ CẠP THỊT TO CON&nbsp;. K&Iacute;CH CỠ DẾ - RẾT - BỌ CẠP THỊT ĐỒNG ĐỀU .</strong></span></p><p style="text-align: center"><span style="color: #800080"><strong>DẾ - RẾT - BỌ CẠP GIỐNG KHỎE MẠNH&nbsp;. TO CON ĐẢM BẢO SINH SẢN NH&Acirc;N GIỐNG TỐT .</strong></span></p><p style="text-align: center"><span style="color: #800080"><strong>VẬN CHUYỂN ĐẾN TẬN TAY QU&Iacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG .</strong></span></p><p style="text-align: center"><span style="color: #800080"><strong>ĐẢM BẢO ĐỦ SỐ LUỢNG Đ&Uacute;NG CHẤT LUỢNG THEO Y&Ecirc;U CẦU .</strong></span></p><p style="text-align: center"><span style="color: #800080"><strong>NGUỒN CUNG CẤP ỔN ĐỊNH - GI&Aacute; CẢ THỎA THUẬN HỢP L&Yacute;</strong></span></p><p style="text-align: center"><span style="color: #800080"><strong><span style="color: #ff0000; font-size: small"><font size="2">GIAO H&Agrave;NG TẬN NƠI.TƯ VẤN C&Aacute;CH NU&Ocirc;I&nbsp;HƯỚNG DẪN TẬN T&Igrave;NH</font></span></strong></span></p><p style="text-align: center"><span style="color: #800080"><strong><span style="color: #ff0000; font-size: small" /></strong></span><span style="color: #800080"><strong><span style="color: #ff0000; font-size: small"><font size="2">QU&Iacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG C&Oacute; NHU CẦU XIN LI&Ecirc;N HỆ:</font></span></strong></span></p><p class="p_last" style="text-align: center"><span style="color: #800080"><strong><span style="color: #ff0000; font-size: small"><font size="2">&nbsp;<span style="color: #ff00ff">0973 879 129 - 0906 338 499&nbsp;- MR.NGUY&Ecirc;N</span></font></span></strong></span></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: LÊ NGUYÊN
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: 0906 338 499 - 0973 879 129
- email: tradenamgiang@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH