Bán Dẻ ván ghép và Đào mầm ......

#1
Chúng tôi đã trồng khảo nghiệm thành công cây Dẻ ván ghép ( cho quả ổn định nhiều năm, sai quả, chât lượng quả tốt...) và có cây Đào con giống bán. Bác nào có nhu cầu liên hệ sớm để dược cấp thông tin cho kế hoạch của mình được hoàn thiện. Rất mong được hợp tác với mọi người với cây Dẻ ván ghép.
Xin cảm ơn. 0915.107.688 ( ai có nhu cầu tìm hiểu thêm thông qua thư đế có tài liệu và hình ảnh )
 

#2
Chúng tôi đã trồng khảo nghiệm thành công cây Dẻ ván ghép ( cho quả ổn định nhiều năm, sai quả, chât lượng quả tốt...) và có cây Đào con giống bán. Bác nào có nhu cầu liên hệ sớm để dược cấp thông tin cho kế hoạch của mình được hoàn thiện. Rất mong được hợp tác với mọi người với cây Dẻ ván ghép.
Xin cảm ơn. 0915.107.688 ( ai có nhu cầu tìm hiểu thêm thông qua thư đế có tài liệu và hình ảnh
 
#3
Chúng tôi đã trồng khảo nghiệm thành công cây Dẻ ván ghép ( cho quả ổn định nhiều năm, sai quả, chât lượng quả tốt...) và có cây Đào con giống bán. Bác nào có nhu cầu liên hệ sớm để dược cấp thông tin cho kế hoạch của mình được hoàn thiện. Rất mong được hợp tác với mọi người với cây Dẻ ván ghép.
Xin cảm ơn. 0915.107.688 ( ai có nhu cầu tìm hiểu thêm thông qua thư đế có tài liệu và hình ảnh )
 
#4
Chúng tôi đã trồng khảo nghiệm thành công cây Dẻ ván ghép ( cho quả ổn định nhiều năm, sai quả, chât lượng quả tốt...) và có cây Đào con giống bán. Bác nào có nhu cầu liên hệ sớm để dược cấp thông tin cho kế hoạch của mình được hoàn thiện. Rất mong được hợp tác với mọi người với cây Dẻ ván ghép.
Xin cảm ơn. 0915.107.688 ( ai có nhu cầu tìm hiểu thêm thông qua thư đế có tài liệu và hình ảnh ).
Ai có nhu cầu trồng Đào tết sớm liên hệ để có được cây giống tốt.
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH