Đi xa cần bán trang trại 30 ha xã Hòa Phú, Hòa Vang, Đà Nẵng

  • Thread starter kersix
  • Ngày gửi
K

kersix

Guest
#1
<p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">V&igrave; đi xa n&ecirc;n cần b&aacute;n khu trang trại nằm tr&ecirc;n tỉnh lộ 604, tại x&atilde; H&ograve;a Ph&uacute;, huyện H&ograve;a Vang, TP Đ&agrave; Nẵng, đặc điểm:</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">- Nằm tr&ecirc;n tỉnh lộ 604, c&aacute;ch khu du lịch sinh th&aacute;i suối Hoa (về ph&iacute;a Đ&agrave; Nẵng) 7km, c&aacute;ch trung t&acirc;m th&agrave;nh phố 25km.</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">- Đường &ocirc; t&ocirc; v&agrave;o đến tận nơi.</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">- Diện t&iacute;ch thực tế: hơn 30 ha</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">- Diện t&iacute;ch giấy tờ: hơn 28 ha</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">- Đất trồng c&acirc;y l&acirc;u năm, nh&agrave; nước giao quyền sử dụng l&acirc;u d&agrave;i.</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">- Hiện đang trồng bạch đ&agrave;n, keo từ 3 - 4 tuổi. Bắt đầu c&oacute; thể tiến h&agrave;nh khai th&aacute;c từ năm 2011 n&agrave;y.</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">- C&oacute; suối chảy ngang trang trại.</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">- C&oacute; nguồn nước sử dụng quanh năm.</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">- Đ&atilde; cắm mốc ranh giới với c&aacute;c chủ đất xung quanh, kh&ocirc;ng tranh chấp.</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">- Sổ đỏ ch&iacute;nh chủ.</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">- Đường &ocirc; t&ocirc; v&agrave;o đến trong trang trại kh&ocirc;ng phải đi nhờ qua bất kỳ đất của người n&agrave;o kh&aacute;c.</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">- Cực kỳ thuận lợi cho nu&ocirc;i trồng quy m&ocirc; lớn, d&agrave;i ng&agrave;y.</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">- Hiện c&oacute; 1 căn hộ cấp 4 ở giữa trang trại, đầy đủ điện nước, thuận lợi cho c&ocirc;ng t&aacute;c chăm s&oacute;c bảo vệ trang trại li&ecirc;n tục &amp; l&acirc;u d&agrave;i.</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Nay xuất cảnh, cần b&aacute;n. Gi&aacute; 185 triệu/ha</font></p><font size="3"><font face="Times New Roman">Li&ecirc;n hệ: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; chị Nga 0913.400555<br /></font></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; anh H&ugrave;ng 091.4076789
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Mạnh Hùng
- Địa chỉ: TP Đà Nẵng
- Tel, Fax: 091.4076789
- email: kersix@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH