• Địa chỉ cung cấp chồn nhung đen Đà Nẵng. lh 0905251952

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 5/11/12

  1. ntphuong1887 Nhà nông nghiệp dư

   <p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 27px; font-size: large"><strong><em>Chồn nhung đen</em>&nbsp;đang l&agrave; vật nu&ocirc;i x&oacute;a đ&oacute;i giảm ngh&egrave;o v&agrave; vươn l&ecirc;n l&agrave;m gi&agrave;u của b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n trong cả nước</strong></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 27px; font-size: large"><strong>Sau thời gian nguy&ecirc;n cứu , t&igrave;m t&ograve;i v&agrave; học hỏi kỹ thuật nu&ocirc;i Chồn Nhung&nbsp;đen&nbsp;. trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; nu&ocirc;i dưỡng, sinh sản th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; ổn định giống vật nu&ocirc;i qu&yacute; hiếm n&agrave;y .</strong></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 27px; font-size: large"><strong>với sự tuyển chọn li&ecirc;n tuc ,ch&uacute;ng t&ocirc;i đảm bảo sẽ mang đến cho b&agrave; con những con giống Chồn Nhung Đen thật tốt &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 27px; font-size: large"><strong>&nbsp;( đảm bảo tr&aacute;nh cận huyết v&agrave; đồng huyết ) với gi&aacute; th&agrave;nh thấp nhất !</strong></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 27px; font-size: large"><strong>Cung cấp&nbsp;<em>Chồn Nhung đen</em>&nbsp;giống SLL</strong></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 27px; font-size: large"><strong>&nbsp;gi&aacute; thấp nhất cho b&agrave; con c&oacute; nhu cầu.</strong></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; font-size: 12px"><span style="line-height: 27px; font-size: large"><strong><font color="#4d4d4d">LH 0905251952</font>&nbsp;để biết th&ocirc;ng tin chi tiết</strong></span></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Phượng
   - Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
   - Điện thoại: 0905251952 - Fax:
   - email: ntphuong1887@gmail.com
    
   Đang tải...
  2. Quoc Tuan

   Quoc Tuan Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   156
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   No
   Chúc bạn 1 ngày mua bán tốt lành

   ........./............/…...Up…...
   ......./............(.......Qua…..
   ...../'...............\......Up…Lại...
   .../...................\....Cả…....
   ..(,(...................)...Hai…...
   ...\,\...\....\....\,_,/...Cùng.…
   ......\._.\._.) ._)….....Có…....
   .......\._.\................Lợi …...
   ........\._.\ …Cảm...Ơn...
   .........\_.)....Rất...Nhiều


   Gà thái nọc & gà thái con

   http://agriviet.com/home/threads/112389-Ga-tre-thai-con-ga-tre-thai-kieng-noc/page2#axzz2BJiiF1JP
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...