• dia chi tin cay cung cap tho giong

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 12/5/10

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. nhan Guest

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: nhan
   - Địa chỉ: Trung tam nghien cuu de va tho Son Tay
   - Tel, Fax: 0433838341 ::: FaX
   - email: luunhan07
   ================================

   <p>Trung tam nghien cuu de va tho Son Tay la trung tam nghien cuu giong tho va ky thuat chan nuoi tho dau tien va lon nhat Viet Nam. Hien nay Trung tam dang cung cap cac giong tho den va tho xam Viet Nam, tho Newzelan, Califocnia va tho Phap, chat luong tot den voi Trung tam chung toi giup cac ban chan nuoi tu van nhung ky thuat chan nuoi tho mien phi.</p><p>Trung tam hien&nbsp; dang&nbsp; ban cac giong tho giong nhu sau:</p><p>- Tho den va tho xam Viet Nam: 70 000d/kg</p><p>- Tho&nbsp; Newzelan&nbsp; va Califocnia:80 000d/kg</p><p>- Tho Phap:90 000d/kg</p><p>Dia chi: Trung tam nghien cuu de va tho Son Tay&nbsp;</p><p>So nha 277 doc Da Bac phuong Xuan Khanh thi xa Son Tay - Ha Noi</p><p>DT: 0433838341,&nbsp;&nbsp; Fax:0433838889</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...