• Địa chỉ Trại bồ câu Pháp

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 27/6/12

  1. dodanghung Nhà nông nghiệp dư

   <div><br /></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 18pt; color: blue">Nằm dọc b&ecirc;n bờ k&ecirc;nh Ti&ecirc;u Tương, c&aacute;ch KCN Ti&ecirc;n Sơn 1Km, </span><span style="font-size: 18pt; color: red">trại</span><span style="font-size: 18pt; color: blue"> </span><span style="font-size: 18pt; color: red">bồ c&acirc;u Ph&aacute;p Thượng Hải </span><span style="font-size: 18pt; color: blue">được th&agrave;nh lập từ năm 2008 với 250 đ&ocirc;i giống ban đầu.Sau gần 2 năm để g&acirc;y v&agrave; chọn lọc con giống, </span><span style="font-size: 18pt; color: red">trại chim ph&aacute;p Thượng Hải</span><span style="font-size: 18pt; color: blue"> đ&atilde; c&oacute; gần 2000 đ&ocirc;i bồ c&acirc;u sinh sản, đ&atilde; cung cấp cho c&aacute;c trang trại v&agrave; thị trường những con giống tốt, đảm bảo ti&ecirc;u chuẩn nhất từ kh&acirc;u chọn lọc con giống tới kỹ thuật chăm s&oacute;c, ph&ograve;ng bệnh&hellip;</span></div><p class="MsoNormal"><font color="#0000ff" size="5"></font></p> <p class="MsoNormal"><span style="color: blue; font-size: 18pt">&nbsp; &nbsp;Nắm bắt v&agrave; đ&uacute;c r&uacute;t những kỹ thuật, kinh nghiệm qu&yacute; b&aacute;u trong qu&aacute; tr&igrave;nh chăn nu&ocirc;i, Trại chim sẽ tư vấn hỗ trợ b&agrave; con tất cả những vấn đề v&agrave; thắc mắc trong qu&aacute; tr&igrave;nh chăn nu&ocirc;i bồ c&acirc;u.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="color: blue; font-size: 18pt" /><strong><span style="font-size: 18pt; color: blue">&nbsp; &nbsp;Qu&yacute; b&agrave; con quan t&acirc;m, thắc mắc c&oacute; thể t&igrave;m hiểu tại trại chim Ph&aacute;p Thượng Hải </span></strong><span style="font-size: 18pt; color: blue">theo:</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">&nbsp; &nbsp;Địa chỉ: </span><strong><span style="font-size: 18pt; color: red">Hưng Ph&uacute;c- Tương Giang- Từ Sơn- Bắc Ninh</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; color: blue">(</span></strong><span style="font-size: 18pt; color: blue"> <strong>Gần cổng Khu c&ocirc;ng nghiệp Ti&ecirc;n Sơn)</strong></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">&nbsp; &nbsp;Điện thoại: </span><strong><u><span style="font-size: 18pt; color: red">01679600100</span></u></strong><span style="font-size: 18pt; color: red"> </span><span style="font-size: 18pt; color: blue">hoặc </span><strong><u><span style="font-size: 18pt; color: red">0989508826</span></u></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 18pt; color: blue">&nbsp; &nbsp;<a href="http://www.website/">website</a> : </span></u></strong><strong><u><span style="font-size: 18pt; color: red">www.bocauphap.vn</span></u></strong><u><span style="font-size: 18pt; color: red"></span></u></p> <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 18pt; color: red">&nbsp;</span></em></p> <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 18pt; color: blue">&nbsp; &nbsp; Rất vui l&ograve;ng nếu c&oacute; thể giải đ&aacute;p phần n&agrave;o thắc mắc của qu&yacute; b&agrave; con!</span></em></p><p class="MsoNormal">&nbsp;</p><p class="MsoNormal">&nbsp;</p><p class="MsoNormal">&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Đỗ Tiến Hưng
   - Địa chỉ: Hưng Phúc- Tương Giang- Từ Sơn- Bắc Ninh
   - Điện thoại: 01679600100 - Fax: 0989508826
   - email: taixin.ea@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...