Bán Điểm mua bán các loại rắn + thỏ

#1
Điểm mua bán các loại rắn,thỏ để cung cấp cho nhà hàng,quán ăn,quán nhậu của chúng tôi hiện nay có nguồn hàng cung cấp ổn định,số lượng lớn,chấy lượng thịt đạt yêu cầu,giao hàng tận nơi.Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Mr Mười Hai
Đt:0972968444
Email:muoihai16@gmail.com
Bảng giá
Rắn:
Rắn nước từ 0.3 kg trở lên 160.000 đ/kg
Rắn hổ ngựa từ 0.3 kg trở lên 180.000 đ/kg
Rắn hổ hành loại 1/Từ 0.6 kg trở lên 420.000 đ/kg
2/0.4 kg-0.5 giá 320.000 đ/kg
3/0.3 kg giá 180.000 đ/kg
Rắn ráo trâu(Hổ vện,long thừa,Hổ hèo) 1.5 kg trở lên giá 700.000 đ/kg
Rắn ráo thường từ 0.3 kg trở lên giá 170.000 đ/kg
Thỏ:
Thỏ hơi từ 2kg/ con trở lên giá 165.000 đ/kg
Thỏ thịt làm sẳn từ 1.5 kg/con trở lên giá 90.000 đ/kg
 

Quách Phụng Hiếu

Nhà nông nghiệp dư
#2
Điểm mua bán các loại rắn,thỏ để cung cấp cho nhà hàng,quán ăn,quán nhậu của chúng tôi hiện nay có nguồn hàng cung cấp ổn định,số lượng lớn,chấy lượng thịt đạt yêu cầu,giao hàng tận nơi.Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Mr Mười Hai
Đt:0972968444
Email:muoihai16@gmail.com
Bảng giá
Rắn:
Rắn nước từ 0.3 kg trở lên 160.000 đ/kg
Rắn hổ ngựa từ 0.3 kg trở lên 180.000 đ/kg
Rắn hổ hành loại 1/Từ 0.6 kg trở lên 420.000 đ/kg
2/0.4 kg-0.5 giá 320.000 đ/kg
3/0.3 kg giá 180.000 đ/kg
Rắn ráo trâu(Hổ vện,long thừa,Hổ hèo) 1.5 kg trở lên giá 700.000 đ/kg
Rắn ráo thường từ 0.3 kg trở lên giá 170.000 đ/kg
Thỏ:
Thỏ hơi từ 2kg/ con trở lên giá 165.000 đ/kg
Thỏ thịt làm sẳn từ 1.5 kg/con trở lên giá 90.000 đ/kg

bán ra zay thì bạn cho cái giá thu lại luôn đi bạn
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH