Đó là một con đường.

#1
Để hình thành 1 con đường, đầu tiên người ta đo vẻ bản đồ về nó. Tiếp đến là trình bày ý tưởng (dự án) trước những người có liên quan. Khi đa số những người có liên quan nhất trí đó là con đường đúng thì người ta lại b.ắt đầu nghĩ đến phương án thi công. Khi các phương án thi công được thông qua thì đến lúc chính thức bắt đầu. Giải phóng mặt bằng, cày ủi lên, chở đi đổ chỗ khác. Đem cái mới về đổ xuống, lu đè cho nó chặt, chắc. Biết bao lượt người đi qua, biết bao lượt xe đi lại. Mọi thứ cứ đè lên, nén xuống và đôi lúc lại phải ủi lên. Cho đến 1 ngày con đường hình thành hoàn thiện mọi người biết chính xác nó như thế nào (đẹp, hiệu quả, hay gì đó...).
Con đường đời cũng vậy. Nó được vạch nên từ chính suy nghĩ của mỗi người rồi được bàn thảo với những người thân, bạn bè để tính chuyện thiệt hơn trên con đường đó. Rồi mọi người lại dốc sức vào thực hiện với hy vọng sẽ sớm hình thành một con đường như ý nguyện. Và dường như không thể tránh khỏi những lời bàn ra tán vào. Người ủng hộ, kẻ bảo dở hơi, người bảo cứ bơi, kẻ bảo chạy cho lẹ,... Và chờ đợi đến ngày hoàn thành. Cũng có thể con đường đó sẽ thành công; có thể không thành công hay nằm ở một mức nào đó.
Tất cả đều phải chờ đợi đến một ngày nào đó. Con đường kia cũng có thể bị sụt lún vì bất kỳ một nguyên nhân nào (kể cả thiết kế, thi công, giám sát hay vì người sử dụng,...) và con đường này cũng không tránh khỏi thực trạng ấy. Thành công hay thất bại và cuộc sống ở mức nào tất cả đều phải chờ đợi trong sự nổ lực và cố gắng.
Có làm thì còn chờ kết quả nhưng nếu không làm thì chỉ đợi kết cục.
Thienly!
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH