đoán tương lai

Xuan Vu

Nông dân @
#1
Hai người phụ nữ trò chuyện.
- Thằng con tôi sau này chắc nó làm bồi bàn.
- Sao bà lại nghĩ vậy?
- Thì đấy, mặc cho tôi gọi mỏi mồm, nó cũng không thưa,
- Nếu vậy thì thằng con tôi sẽ trở thành công chức, vì mỗi khi có lỗi gì là nó luôn đổ thừa cho người khác!
- ...............................

--------

Tôi thì sau này không chơi với người nuôi nhím..... (Trà Vinh 2+1====) tương lai sẽ không gặp lại.
- Vì sao ?
- Thấy đó mấy tháng nay có lên diễn đàn đâu
 

Last edited:

Thuy-canh

Nông dân @
#2
Hai người phụ nữ trò chuyện.
- Thằng con tôi sau này chắc nó làm bồi bàn.
- Sao bà lại nghĩ vậy?
- Thì đấy, mặc cho tôi gọi mỏi mồm, nó cũng không thưa,
- Nếu vậy thì thằng con tôi sẽ trở thành công chức, vì mỗi khi có lỗi gì là nó luôn đổ thừa cho người khác!
- ...............................

--------

Tôi thì sau này không chơi với người nuôi nhím..... (Trà Vinh 2+1====) tương lai sẽ không gặp lại.
- Vì sao ?
- Thấy đó mấy tháng nay có lên diễn đàn đâu
- Còn tui thì thích chơi với mấy người vờ vịt, ngậm miệng ăn tiền.
- Ủa, tại sao?
- Cô Oshin lộn, lột quần áo anh ta, lùa đi tắm chung với mấy đứa nhỏ, mà anh ta cứ im như thóc!
- Ý chà, chắc tui cũng phải ít nói từ bây giờ...
- Hì hì, thì anh cũng như tui!
 

Mục-Tử

Nông dân @
VIP
#3
Cháu tôi còn nhỏ mà nói dối như cuội..và hay bêu xấu người khác
Xem ra sau này nó sẽ là nhà..chính trị
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH