• Đơn hàng Xuất Khẩu về Sắn Lát, Ngô , Điều, Tiêu cho Doanh Nghệp

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 12/10/10

  1. www.vinaexim.vn Nhà nông nghiệp dư

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Công ty cổ phần đầu tư XNK VINA
   - Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà Nhaxanh\'s, QL1A, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM
   - Tel, Fax: ::: FaX
   - email: thanh.do@vinaexim.vn
   ================================

   <p>&nbsp;</p><p class="MsoNormal">&nbsp;</p><p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 16pt; color: black">C&ocirc;ng ty cổ phần đầu tư XNK VINA,chuy&ecirc;n v&egrave; lĩnh vực Xuất Khẩu. Hiện nay c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nhiều đơn h&agrave;ng về </span></span><span class="apple-style-span"><strong><span style="font-size: 16pt; color: red">Sắn L&aacute;t, Ng&ocirc;, Điều, Ti&ecirc;u</span></strong></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 16pt; color: black"> ... từ Kh&aacute;ch h&agrave;ng nước ngo&agrave;i với số lượng lớn.Qu&yacute; c&ocirc;ng ty c&oacute; khả năng cung ứng những sản phẩm tr&ecirc;n( số lượng đặt h&agrave;ng, quy c&aacute;ch ...) xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i.</span></span><span style="font-size: 16pt"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">&nbsp;</span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px">Sale Department : Mr.Thanh</span></p> <p class="MsoNormal"><font size="3" face="Times New Roman"><span style="font-size: 12pt">-----------------------------------</span></font></p> <p class="MsoNormal"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px">VINA EXIM JSC</span></p> <p class="MsoNormal"><font color="black" size="3" face="Times New Roman"><span style="color: black; font-size: 12pt">Add: 2nd floor, Nhaxanh's Building, No. 2025, 1A Highway, Dong Hung Thuan Ward,Dist. 12, HCM City, Vietnam</span></font></p> <p class="MsoNormal"><font color="black" size="3" face="Times New Roman"><span style="color: black; font-size: 12pt">Tel: +84-8-62591602/3 - Fax: +84-8-62591504 </span></font></p> <p class="MsoNormal"><font color="black" size="3" face="Times New Roman"><span style="color: black; font-size: 12pt">Website:<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a title="blocked::http://www.vinaexim.vn/" target="_blank" href="http://www.vinaexim.vn/"><font color="#0000cc"><span style="color: #0000cc">www.vinaexim.vn</span></font></a></span></font></p> <p class="MsoNormal"><font color="black" size="3" face="Times New Roman"><span style="color: black; font-size: 12pt">Mobile : 0989.780.847</span></font></p> <p class="MsoNormal"><font color="black" size="3" face="Times New Roman"><span style="color: black; font-size: 12pt">E-mail :<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a title="blocked::mailto:thanh.do@vinaexim.vn" target="_blank" href="mailto:thanh.do@vinaexim.vn"><font color="#0000cc"><span style="color: #0000cc">thanh.do@vinaexim.vn</span></font></a></span></font></p> <p class="MsoNormal"><font color="black" size="3" face="Times New Roman"><span style="color: black; font-size: 12pt">Skype : dohaithanhjp</span></font></p> <p class="MsoNormal"><font color="black" size="3" face="Times New Roman"><span style="color: black; font-size: 12pt">Yahoo:d.thanh84</span></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="3" face="Times New Roman"><span style="font-size: 12pt">&nbsp;</span></font></p>
    
   Đang tải...
  2. candex

   candex Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   8
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   Thuong Nhan
   Xuat khau mi lat

   Cong ty chung toi Candex Corporation dang kinh doanh mat hang mi lat o Campuchia, cach cua khau Hoa Lu, Tinh Binh Phuoc 8km. Chung toi co kha nang thu mua, san xuat va cung cap tren 1,000 tan moi ngay. Neu co nhu cau so luong lon, xin lien lac voi chung toi qua dia chi email: uniglobe00@gmail.com hoac skype: commtron2007, Dien Thoai: +855-72-638-2266; Mobile: +855-974-664-571 (Mr. Hai)


    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...