• Đồng Nai- bán heo rừng lai, nhím

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 6/12/11

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. <strong><span style="font-family: Tahoma; color: black; font-size: 14pt">trang trại &Ocirc;. 7 HỒNG CUNG CẤP C&Aacute;C LOẠI HEO RỪNG LAI &amp; NH&Iacute;M GIỐNG, NH&Iacute;M THỊT... C&Oacute; GIẤY XUẤT TRẠI DO KIỂM L&Acirc;M ĐỒNG NAI CẤP.</span></strong><span style="color: black"><p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Tahoma; color: black; font-size: 14pt">&nbsp;</span><span style="color: black"><p>&nbsp;</p></span><em><span style="font-family: Tahoma; color: black; font-size: 14pt">MỌI CHI TIẾT VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ:</span></em><span style="color: black"><p>&nbsp;</p></span><strong><span style="font-family: Tahoma; color: red; font-size: 14pt">trang trại &Ocirc;. 7 HỒNG</span></strong><span style="font-family: Arial; color: black"><p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Symbol; color: #000099; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial">&middot;</span><span style="color: #000099; font-size: 7pt"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></font></span><span style="font-family: Tahoma; color: #000099; font-size: 14pt">Đ/c: Ấp 5, x&atilde; Thạnh Ph&uacute;, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai</span><span style="font-family: Arial; color: black"><p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Tahoma; color: #000099; font-size: 14pt">(Đối diện Nghĩa trang LS. Huyện Vĩnh Cửu v&agrave;o 500 m)</span><span style="font-family: Arial; color: black"><p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Symbol; color: #000099; font-size: 14pt">&middot;</span><span style="color: #000099; font-size: 7pt"><font face="Times New Roman">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></font></span><span style="font-family: Tahoma; color: #000099; font-size: 14pt; mso-ansi-language: VI">Điện thoại: 0613.971464 - DĐ:&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma; color: #000099; font-size: 14pt">0903.840.001</span><span style="color: black"><p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Symbol; color: black; font-size: 14pt">&middot;</span><span style="color: black; font-size: 7pt"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></font></span><span style="font-family: Tahoma; color: #000099; font-size: 14pt">Email:<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="mailto:7hongbienhoa@gmail.com" target="_blank"><font color="#0000ff">7hongbienhoa@gmail.com</font></a></span><span style="color: black"><p>&nbsp;</p></span>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Lê Văn Hồng
   - Địa chỉ: Biên Hòa, Đồng Nai
   - Điện thoại: 0903840001 - Fax:
   - email: 7hongbienhoa@gmail.com
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...