• Đồng Tháp bán nhím

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 31/10/11

  1. tranvancui Nông dân nghèo

   <font size="4">M&igrave;nh cần tiền n&ecirc;n cần b&aacute;n nh&iacute;m giống với c&aacute;c loai như sau:</font><br /> <br /> <font size="4"><br /> 1 Cập nh&iacute;m vừa t&aacute;ch mẹ khoản 2.5 kg gi&aacute; 6.5 triệu /cập <br /> <br /> 2 cập nh&iacute;m lứa khoản 6 kg gi&aacute; 12.5 triệu/cập <br /> <br /> 1 cập nhi&eacute;m bố mẹ sinh sản hai lần gi&aacute; 20triệu /cập </font><br /> <br /> <font size="4"><br /> bạn n&agrave;o cần mua xin li&ecirc;n hệ:0904981317 ( cụi )</font><br /> <font size="4"><br /> m&igrave;nh sẽ giao h&agrave;ng tận nh&agrave; cho c&aacute;c bạn <br /> <br /> Nh&iacute;m c&oacute; giấy tờ của hạt kiểm l&acirc;m, nếu bạn n&agrave;o cần về c&aacute;ch thức chăn nu&ocirc;i m&igrave;nh sẽ hướng dẫn cho c&aacute;c bạn <br /> </font> <br /> <div style="border: medium none ; overflow: hidden; color: #000000; background-color: transparent; text-align: left; text-decoration: none"><br /> Link: <a style="color: #003399" href="http://agriviet.com/home/threads/69161-Dong-Thap-can-ban-nhim-#ixzz1cJXNUmCC">http://agriviet.com/home/threads/69161-Dong-Thap-can-ban-nhim-#ixzz1cJXNUmCC</a><br /></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Trần Văn Cụi
   - Địa chỉ: Số nhà 147, Tổ 5, Ấp Hòa Khánh, Hòa An TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
   - Điện thoại: 0904981317 - Fax:
   - email: tranvancui77@yahoo.com.vn
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...