• Đồng Tháp Bán Nhím

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 4/4/12

  1. tranvancui Nông dân nghèo

   <div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><font color="#00b0f0">M&igrave;nh c</font><font color="#00b0f0">ầ</font><font color="#00b0f0">n ti</font><font color="#00b0f0">ề</font><font color="#00b0f0">n n&ecirc;n c</font><font color="#00b0f0">ầ</font><font color="#00b0f0">n b&aacute;n nh&iacute;m gi</font><font color="#00b0f0">ố</font><font color="#00b0f0">ng v</font><font color="#00b0f0">ớ</font><font color="#00b0f0">i c&aacute;c loai nh</font><font color="#00b0f0">ư</font><font color="#00b0f0"> sau:</font><font color="#00b0f0"><br />1 C</font><font color="#00b0f0">ậ</font><font color="#00b0f0">p nh&iacute;m v</font><font color="#00b0f0">ừ</font><font color="#00b0f0">a t&aacute;ch m</font><font color="#00b0f0">ẹ</font><font color="#00b0f0"> kho</font><font color="#00b0f0">ả</font><font color="#00b0f0">n 2.5 kg gi&aacute; 3.5 tri</font><font color="#00b0f0">ệ</font><font color="#00b0f0">u /c</font><font color="#00b0f0">ậ</font><font color="#00b0f0">p <br />2 c</font><font color="#00b0f0">ậ</font><font color="#00b0f0">p nh&iacute;m l</font><font color="#00b0f0">ứ</font><font color="#00b0f0">a kho</font><font color="#00b0f0">ả</font><font color="#00b0f0">n 6 kg gi&aacute; 6 tri</font><font color="#00b0f0">ệ</font><font color="#00b0f0">u/c</font><font color="#00b0f0">ậ</font><font color="#00b0f0">p <br />1 c</font><font color="#00b0f0">ậ</font><font color="#00b0f0">p nhi&eacute;m b</font><font color="#00b0f0">ố</font><font color="#00b0f0"> m</font><font color="#00b0f0">ẹ</font><font color="#00b0f0"> sinh s</font><font color="#00b0f0">ả</font><font color="#00b0f0">n hai l</font><font color="#00b0f0">ầ</font><font color="#00b0f0">n gi&aacute; 12 tri</font><font color="#00b0f0">ệ</font><font color="#00b0f0">u /c</font><font color="#00b0f0">ậ</font><font color="#00b0f0">p <br />b</font><font color="#00b0f0">ạ</font><font color="#00b0f0">n n&agrave;o c</font><font color="#00b0f0">ầ</font><font color="#00b0f0">n mua xin li&ecirc;n h</font><font color="#00b0f0">ệ</font><font color="#00b0f0">:0904981317 ( C</font><font color="#00b0f0">ụ</font><font color="#00b0f0">i )<br />m&igrave;nh s</font><font color="#00b0f0">ẽ</font><font color="#00b0f0"> giao h&agrave;ng t</font><font color="#00b0f0">ậ</font><font color="#00b0f0">n nh&agrave; cho c&aacute;c b</font><font color="#00b0f0">ạ</font><font color="#00b0f0">n <br />Nh&iacute;m c&oacute; gi</font><font color="#00b0f0">ấ</font><font color="#00b0f0">y t</font><font color="#00b0f0">ờ</font><font color="#00b0f0"> c</font><font color="#00b0f0">ủ</font><font color="#00b0f0">a h</font><font color="#00b0f0">ạ</font><font color="#00b0f0">t ki</font><font color="#00b0f0">ể</font><font color="#00b0f0">m l&acirc;m, n</font><font color="#00b0f0">ế</font><font color="#00b0f0">u b</font><font color="#00b0f0">ạ</font><font color="#00b0f0">n n&agrave;o c</font><font color="#00b0f0">ầ</font><font color="#00b0f0">n v</font><font color="#00b0f0">ề</font><font color="#00b0f0"> c&aacute;ch th</font><font color="#00b0f0">ứ</font><font color="#00b0f0">c chăn nu&ocirc;i m&igrave;nh s</font><font color="#00b0f0">ẽ</font><font color="#00b0f0"> h</font><font color="#00b0f0">ướ</font><font color="#00b0f0">ng d</font><font color="#00b0f0">ẫ</font><font color="#00b0f0">n cho c&aacute;c b</font><font color="#00b0f0">ạ</font><font color="#00b0f0">n <br /></font><br /><br /></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Trần Văn Cụi
   - Địa chỉ: Số nhà 147 - Ấp Hoà Khánh - Xã Hoà An - Tp Cao Lanh - Đồng Tháp
   - Điện thoại: 0904981317 - Fax:
   - email: tranvancui77@yahoo.com.vn
    
   Đang tải...
  2. tranvancui

   tranvancui Nông dân nghèo

   Bài viết:
   417
   Đã được thích:
   1
   Nghề nghiệp:
   xây dựng
   Mình cn tin nên cn bán nhím ging vi các loai như sau:
   1 C
   p nhím va tách m khon 2.5 kg giá 3.5 triu /cp
   2 c
   p nhím la khon 6 kg giá 6 triu/cp
   1 c
   p nhiém b m sinh sn hai ln giá 12 triu /cp
   b
   n nào cn mua xin liên h:0904981317 ( Ci )
   mình s
   giao hàng tn nhà cho các bn
   Nhím có gi
   y t ca ht kim lâm, nếu bn nào cn v cách thc chăn nuôi mình s hướng dn cho các bn


   um ho dum ba con oi
   Link: http://agriviet.com/home/threads/86343-Dong-Thap-Ban-Nhim-#ixzz1rE3LYGZQ
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...