• Dúi giống, cung cấp Dúi SLL Miền Nam

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 8/6/12

  1. hoangtrieu1

   <div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><font size="5"><strong>D&uacute;i giống cung cấp SLL tại Miền Nam</strong></font></div><div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><font size="5"><strong>Cam kết D&uacute;i thuần 100%</strong></font></div><div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><font size="5"><strong>Cung cấp Gi&aacute; D&uacute;i giống rẽ nhất cho&nbsp;b&agrave; con</strong></font></div><div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><font size="5"><strong>Được tư vấn kỹ kỹ thuật sinh sản v&agrave;&nbsp;đặc biệt&nbsp;kỹ thuật nu&ocirc;i con của D&uacute;i kh&ocirc;ng cắn con&nbsp;(rất rất kh&oacute;)</strong></font></div><div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><font size="4"><br />Lợi nhuận cao, kh&ocirc;ng tốn c&ocirc;ng chăm s&oacute;c, kh&ocirc;ng tốn tiền mua thức ăn, kh&ocirc;ng chiếm diện t&iacute;ch chuồng trại. th&igrave; c&ograve;n g&igrave; bằng nữa<br />Hiện nay, nu&ocirc;i D&uacute;i l&agrave; một m&ocirc; h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người n&ocirc;ng d&acirc;n. D&uacute;i trong tự nhi&ecirc;n đang khan hiếm dần do săn bắt n&ecirc;n hiện nay D&uacute;i kh&ocirc;ng đủ cung cấp cho thị trường. <br />D&uacute;i được xếp v&agrave;o loại thức ăn đặc sản, thịt ngon, m&aacute;t, gi&agrave;u đạm. Gi&aacute; d&uacute;i thương phẩm (c&ograve;n sống nguy&ecirc;n con) tr&ecirc;n thị trường Việt Nam hiện ở mức 300.000đồng/kg. D&uacute;i rất dễ nu&ocirc;i, chi ph&iacute; đầu tư thấp (chuồng trại, con giống, thức ăn), &iacute;t nh&acirc;n c&ocirc;ng, v&ograve;ng xoay vốn nhanh, &iacute;t rủi ro. D&uacute;i đẻ rất sai, một năm 4 lứa mỗi lứa 3- 6 con. Hiện nay gi&aacute; D&uacute;i giống tr&ecirc;n thị trường l&agrave; từ 700.000 - 1triệu2kg. Trước nhu cầu của thị trường th&igrave; con d&uacute;i đang được b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n tr&ecirc;n cả nước n&oacute;i chung v&agrave; HCM n&oacute;i ri&ecirc;ng đ&atilde; đưa v&agrave;o nu&ocirc;i, tuy nhi&ecirc;n m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i D&uacute;i xuất hiện chưa nhiều mặc d&ugrave; những m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i D&uacute;i mang lại hiệu quả kinh tế cao.Để gi&uacute;p b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n tham khảo v&agrave; c&oacute; thể tổ chức nu&ocirc;i, ch&uacute;ng t&ocirc;i xin giới thiệu một số kỹ thuật cơ bản nu&ocirc;i D&uacute;i: <br /><br />1. Chuồng trại v&agrave; dụng cụ nu&ocirc;i:<br /><br />D&uacute;i th&iacute;ch &aacute;nh s&aacute;ng t&aacute;n xạ, cho n&ecirc;n chuồng nu&ocirc;i n&ecirc;n l&agrave;m nửa s&aacute;ng, nửa tối, kh&ocirc;ng cần &aacute;nh s&aacute;ng trực tiếp, tr&aacute;nh mưa tạt, gi&oacute; l&ugrave;a v&agrave; nắng n&oacute;ng, đảm bảo kh&ocirc; r&aacute;o, sạch sẽ v&agrave; tho&aacute;ng m&aacute;t. Nền v&agrave; s&acirc;n chuồng n&ecirc;n tr&aacute;ng bằng b&ecirc; t&ocirc;ng dốc 1 - 2%, d&agrave;y 8 - 10cm để d&uacute;i kh&ocirc;ng đ&agrave;o hang chui ra ngo&agrave;i v&agrave; tho&aacute;t nước&hellip; Xung quanh r&agrave;o bằng lưới &ocirc; vu&ocirc;ng hoặc B40, cao 1,0 - 1,5 m, ph&iacute;a trước c&oacute; cửa ra v&agrave;o thuận lợi. Mỗi &ocirc; chuồng nu&ocirc;i 1 - 2 con chỉ cần khoảng 1m&sup2;. Hệ thống cống r&atilde;nh tho&aacute;t nước thiết kế ở ph&iacute;a sau, ngo&agrave;i chuồng.<br /><br />Trong tự nhi&ecirc;n, d&uacute;i hay ở hang n&ecirc;n ta cũng c&oacute; thể l&agrave;m hang nh&acirc;n tạo cho d&uacute;i (bằng t&ocirc;n uốn cong hoặc bằng ống cống đường k&iacute;nh 30 - 40 cm) v&agrave; để ở ngo&agrave;i s&acirc;n chơi để tiện vệ sinh.<br /><br />2. Thức ăn:<br /><br />Thức ăn của d&uacute;i phong ph&uacute; v&agrave; đa dạng, bao gồm tất cả c&aacute;c loại rau, củ, quả, rễ c&acirc;y, mầm c&acirc;y ngọt b&ugrave;i đắng ch&aacute;t&hellip; thức ăn tinh hỗn hợp, thức ăn bổ sung kho&aacute;ng, sinh tố&hellip;, thức ăn động vật gồm: c&ocirc;n tr&ugrave;ng, ốc, giun đất...<br /><br />Về khẩu phần thức ăn trung b&igrave;nh cho 1 con/ng&agrave;y như sau:<br /><br />Th&acirc;n c&acirc;y tre v&agrave; m&iacute;a, l&agrave; 2 loại thức ăn kh&ocirc;ng thể thiếu<br /><br /><br />Ta c&oacute; thể điều chỉnh lượng thức ăn bằng c&aacute;ch quan s&aacute;t, nếu sau 12 giờ cho ăn thấy d&uacute;i ăn hết th&igrave; bổ sung th&ecirc;m, ngược lại nếu thức ăn c&ograve;n thừa nhiều th&igrave; giảm bớt những lần cho ăn sau. Khi cho ăn đủ thức ăn rau, củ, quả tươi th&igrave; d&uacute;i kh&ocirc;ng cần uống nước hoặc uống &iacute;t nước. Thức ăn c&ograve;n thừa sau 12 giờ, bị &uacute;a v&agrave;ng, chua, mốc phải bỏ đi, đảm bảo cho d&uacute;i thức ăn tươi, xanh, sạch đề ph&ograve;ng bệnh ti&ecirc;u chảy, d&uacute;i sẽ khỏe mạnh &iacute;t dịch bệnh&hellip;D&uacute;i thường chịu r&eacute;t tốt hơn chịu n&oacute;ng, nếu n&oacute;ng tr&ecirc;n 350C, cần c&oacute; quạt th&ocirc;ng gi&oacute; cho tho&aacute;ng m&aacute;t.<br /><br />3. Chăm s&oacute;c nu&ocirc;i dưỡng v&agrave; thu hoạch.<br /><br />D&uacute;i giống để nu&ocirc;i thường được 2 - 3 th&aacute;ng tuổi, trọng lượng 1,5 - 2,0 kg/con, đ&atilde; quen ăn c&aacute;c thức ăn do con người cung cấp trong điều kiện nu&ocirc;i dưỡng nh&acirc;n tạo.<br /><br />Trước khi b&aacute;n thịt 30 - 40 ng&agrave;y, vỗ b&eacute;o cho d&uacute;i bằng cơm, tấm gạo, bắp xay 60 - 70% trộn với thức ăn đậm đặc hoặc thức ăn tinh hỗn hợp loại d&ugrave;ng cho g&agrave; con, vịt con 1 th&aacute;ng tuổi 30 - 40%. D&uacute;i tăng trọng rất nhanh v&agrave; b&eacute;o khỏe, c&oacute; thể đạt 0,5 - 0,7 kg/th&aacute;ng, b&aacute;n được gi&aacute;, cho hiệu quả kinh tế cao.<br /><br />4. Ph&ograve;ng v&agrave; chữa bệnh<br />Để ph&ograve;ng bệnh cho d&uacute;i, chuồng trại phải đảm bảo kh&ocirc; r&aacute;o, sạch sẽ v&agrave; tho&aacute;ng m&aacute;t, tr&aacute;nh mưa tạt, gi&oacute; l&ugrave;a, nắng n&oacute;ng v&agrave; kh&ocirc;ng cần &aacute;nh s&aacute;ng trực tiếp... con d&uacute;i l&agrave; động vật hoang d&atilde;, mới được thuần h&oacute;a, sức đề kh&aacute;ng rất mạnh n&ecirc;n &iacute;t dịch bệnh. Tuy nhi&ecirc;n, d&uacute;i vẫn bị một số bệnh th&ocirc;ng thường như bệnh k&yacute; sinh tr&ugrave;ng ngo&agrave;i da, bệnh đường ruột&hellip;<br /><br />* Bệnh k&yacute; sinh tr&ugrave;ng ngo&agrave;i da. Do ve, m&ograve; (1 lo&agrave;i k&yacute; sinh) cắn g&acirc;y n&ecirc;n ghẻ lở, ta c&oacute; thể d&ugrave;ng thuốc kh&aacute;ng sinh b&ocirc;i hoặc d&uacute;i tự liếm cũng c&oacute; thể khỏi. Để ph&ograve;ng bệnh, ta n&ecirc;n định kỳ vệ sinh s&aacute;t tr&ugrave;ng, tẩy uế chuồng trại v&agrave; xung quanh 1 - 2 lần/th&aacute;ng.<br /><br />* Bệnh đường ruột. Thường do khẩu phần thức ăn cung cấp kh&ocirc;ng đầy đủ th&agrave;nh phần v&agrave; gi&aacute; trị dinh dưỡng n&ecirc;n d&uacute;i c&oacute; thể bị ti&ecirc;u chảy, trong trường hợp đ&oacute;, ta c&oacute; thể d&ugrave;ng thuốc điều trị ti&ecirc;u chảy hoặc bổ sung th&ecirc;m thức ăn, nước uống đắng, ch&aacute;t như ổi xanh, c&agrave; rốt, rễ cau, rễ dừa... Để ph&ograve;ng bệnh ti&ecirc;u chảy, kh&ocirc;ng n&ecirc;n sử dụng c&aacute;c loại thức ăn h&ocirc;i thối, ẩm mốc, khẩu phần thức ăn phải phong ph&uacute; v&agrave; đa dạng. <br /><br />Hiện nay trang trại của anh Đo&agrave;n Văn &Uacute;t đang nu&ocirc;i gần &gt;300 đ&ocirc;i d&uacute;i sinh sản, b&igrave;nh qu&acirc;n lợi nhuận cao. trang trại của anh sẵn s&agrave;ng đ&oacute;n tiếp b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n đến tham quan học tập v&agrave; trao đổi kinh nghiệm nu&ocirc;i d&uacute;i cho hiệu quả kinh tế cao v&agrave; cung cấp con giống chất lượng tốt cho b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n trong v&agrave; ngo&agrave;i TP<br />Lh: 01212.939585 or 0932.363372 A &Uacute;t<br /><br /></font></div></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Dúi giống A Út
   - Địa chỉ: HCM Bình Tân, Ngã 4 Gò Mây
   - Điện thoại: 0932.363372 - Fax: 0966.093.096
   - email: anhtuantd@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...