Em có một số phôi các bác cho ý kiến giùm. định giá giùm em nhé!

#1
Em mời các bác xem qua hình ảnh mấy gốc cây em mới tầm được các bác xem qua rồi định giá giùm em được giá em alo. Đừng choảng gạch ném đá em mà tội nghệp.

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN TÚC
- Địa chỉ: HÀ NỘI
- Điện thoại: 0906776107 - Fax:
- email: tucnguyen.td@gmail.com
 

#2
Ảnh của các em nó đây
120215-095620.png:<!--<input value="undefined" onclick="this.select()" size="30" class="input" readonly="readonly" />-->


Chèn vào Forum | Chèn vào Website | Link trực tiếp: Fullsize | 120x | 150x | 200x | 250x | 300x | 350x | 400x | 640x | 800x
DSC_0190.JPG:<!--<input value="Invalid Upload" onclick="this.select()" size="30" class="input" readonly="readonly" />-->


Chèn vào Forum | Chèn vào Website | Link trực tiếp: Fullsize | 120x | 150x | 200x | 250x | 300x | 350x | 400x | 640x | 800x
DSC_0189.JPG:<!--<input value="Invalid Upload" onclick="this.select()" size="30" class="input" readonly="readonly" />-->


Chèn vào Forum | Chèn vào Website | Link trực tiếp: Fullsize | 120x | 150x | 200x | 250x | 300x | 350x | 400x | 640x | 800x
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH