Fleohau Cung cấp đặc sản khô cá lóc Miền Tây

#1
<p><img height="493" border="0" width="700" src="http://fleohau.files.wordpress.com/2012/03/fleohau-cung-cap-dac-san-kho-ca-loc-mien-tay.jpg" />&nbsp;</p><p>Để c&oacute; miếng kh&ocirc; ngon, phải qua rất nhiều c&ocirc;ng đoạn như: l&agrave;m sạch, loại bỏ xương, ướp gia vị v&agrave; đem phơi nắng. Trong đ&oacute;, ướp gia vị rất quan trọng để tạo ra hương vị ri&ecirc;ng của từng cơ sở v&agrave; đ&acirc;y cũng l&agrave; b&iacute; quyết gia truyền&hellip;&nbsp;</p><p><strong>Fleohau cảm ơn c&aacute;c bạn đ&atilde; đọc mẫu tin n&agrave;y. Fleohau xin gửi tới c&aacute;c bạn một số m&oacute;n ngon:</strong><br /><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://wp.me/p23Nku-3b">1. Cơm trắng kh&ocirc; c&aacute; l&oacute;c</a><br /><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://wp.me/p23Nku-26">2. Kh&ocirc; c&aacute; l&oacute;c sốt me</a><br /><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://wp.me/p23Nku-2f">3. Gỏi sầu đ&acirc;u - Đặc sản Miền T&acirc;y</a><br /><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://wp.me/p23Nku-U">4. Gỏi dưa leo kh&ocirc; c&aacute; l&oacute;c</a><br /><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://wp.me/p23Nku-M">5. Gỏi đu đủ kh&ocirc; c&aacute; l&oacute;c</a><br /><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://wp.me/p23Nku-X">6. Gỏi tr&aacute;i sung kh&ocirc; c&aacute; l&oacute;c</a></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Văn Sáng
- Địa chỉ: 16/20 Đường số 18, P.Bình Hưng Hoà, Q.Bình Tân
- Điện thoại: 0989.223.032 - Fax: 0977814343
- email: fleohau@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH