Bán Gà cựa lai - long xuyen.

#1
Ms1 : chuối chân trắng lai 50 bổn kelso- chân vảy sạch đẹp đâu đầu cựa 2 bên
gà 11 tháng 2.3kg giá 1500.000 vnd
lối đá tránh né vô trong siết cò chân bươi như đánh trống.
Ms2 : que xanh chân vuông peru lai máu gà 11 tháng - chân 2 hàng chơn hậu độ tới gối và qua cựa.
gà 11 tháng 2.5kg giá 1700.000vnd
lối đá đòn lớn vô gay siêng miệng. 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH