• GÀ ĐỒI

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 29/12/12

  1. <p><strong>T&ocirc;i thấy hi&ecirc;n nay tr&ecirc;n thị trường rất khan hiếm </strong><font size="2"><strong>G&Agrave; ĐỒI</strong></font><strong> đảm bảo chất lượng được chăn nu&ocirc;i theo phương thức truyền thống</strong>. L&agrave; người sinh ra v&agrave; lớn l&ecirc;n tr&ecirc;n mảnh đất Ph&uacute; Thọ dựa v&agrave;o kinh nghiệm c&ugrave;ng lợi thế về đồi rừng do thi&ecirc;n nhi&ecirc;n ban tặng rất ph&ugrave; hợp với việc chăn nu&ocirc;i<font size="2"><strong> G&agrave; thả đồi.</strong></font></p><p>trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i tổ chức chăn nu&ocirc;i theo m&ocirc; h&igrave;nh:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<font size="2"><strong> _ G&agrave; giống l&agrave; loại g&agrave; ta bản địa.</strong></font></p><p><font size="2"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; _ Thức ăn chăn nu&ocirc;i: ng&ocirc;, sắn, l&uacute;a mầm, c&aacute;m gạo ( tuyệt đối kh&ocirc;ng sử dụng c&aacute;m c&ocirc;ng nghiệp ).</strong></font></p><p><font size="2"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; _ G&agrave; được chăn thả trong m&ocirc;i trường đồi rừng tự nhi&ecirc;n của trang trại.</strong></font></p><p><font size="2"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; _ Chỉ xuất b&aacute;n G&agrave; thương phẩm sau 6-7 th&aacute;ng.</strong></font></p><p><font size="2"><strong><font size="1">Với kĩ thuật chăn nu&ocirc;i tr&ecirc;n G&agrave; thương phẩm của trang trại đ&atilde; đạt được tất cả những ưu điểm vốn c&oacute; của</font> G&agrave; Đồi Ph&uacute; Thọ như: thịt g&agrave; săn chắc v&agrave; thơm ngon <font size="1">thỏa m&atilde;n những y&ecirc;u cầu kh&oacute; t&iacute;nh của kh&aacute;ch h&agrave;ng</font></strong></font><br /></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Anh&Em bền vững
   - Địa chỉ: Hiệp Hói- khu 2-xã Hanh Cù-huyện Thanh Ba-tỉnh Phú Thọ
   - Điện thoại: 0913050107 - Fax:
   - email: nongtraianhvaem@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...