Bán Gà đông tảo ( đông cảo ) biên hoà ,đồng nai , 0985346939

#1
GÀ ĐÔNG TẢO ( ĐÔNG CẢO ) hay GÀ CHÂN VOI . BIÊN HOÀ ,ĐỒNG NAI , 0985346939

GÀ ĐÔNG TẢO HƯNG LÀ MỘT LOAI GÀ ,ĐỘC,LẠ QUÝ HIẾM,NHÌN THẤY GÊ NHẤT LÀ ĐÔI CHÂN,NẾU BIẾT NHÌN AI THẤY CŨNG MÊ, CÓ ANH CHỊ EM NÀO QUAN TÂM XIN LIÊN HÊ 0985.346.939

 

Last edited:
#2
up

bán gà đông tảo thuần chủng , quý anh chị em có nhu cầu xin liên hệ 0985.346.939

--------

up


bán gà đông tảo thuần chủng , quý anh chị em có nhu cầu xin liên hệ 0985.346.939

--------

up


--------

up
 
Last edited:
#8
GÀ ĐÔNG TẢO ( ĐÔNG CẢO ) hay GÀ CHÂN VOI . BIÊN HOÀ ,ĐỒNG NAI , 0985346939

GÀ ĐÔNG TẢO HƯNG YÊN LÀ MỘT LOAI GÀ ,ĐỘC,LẠ QUÝ HIẾM,NHÌN THẤY GÊ NHẤT LÀ ĐÔI CHÂN,NẾU BIẾT NHÌN AI THẤY CŨNG MÊ, CÓ ANH CHỊ EM NÀO QUAN TÂM XIN LIÊN HÊ 0985.346.939
 
Last edited:
#9
GÀ ĐÔNG TẢO ( ĐÔNG CẢO ) hay GÀ CHÂN VOI . BIÊN HOÀ ,ĐỒNG NAI , 0985346939

GÀ ĐÔNG TẢO HƯNG YÊN LÀ MỘT LOAI GÀ ,ĐỘC,LẠ QUÝ HIẾM,NHÌN THẤY GÊ NHẤT LÀ ĐÔI CHÂN,NẾU BIẾT NHÌN AI THẤY CŨNG MÊ, CÓ ANH CHỊ EM NÀO QUAN TÂM XIN LIÊN HÊ 0985.346.939

 
Last edited:

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH