• Gà Đông Tảo giống F1 - Bán buôn số lượng lớn: 0918.49.5559

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 12/3/13

  1. hatthocvang Nhà nông nghiệp dư

   Gà Đông Tảo giống F1 - Bán buôn số lượng lớn: 0918.49.5558

   <p>K&iacute;nh gửi Qu&yacute; B&agrave; Con, Qu&yacute; trại chủ, c&aacute;c Qu&yacute; Đại l&yacute; con giống!</p><p><span class="mw-headline"><font face="Arial"><span class="mw-headline"><strong>Trung t&acirc;m</strong> </span></font></span><span style="font-size: small"><span class="mw-headline"><font face="Arial"><strong><span class="mw-headline"><strong>Bảo tồn &amp; Ph&aacute;t triển Vật nu&ocirc;i c&oacute; Gen Qu&yacute; hiếm</strong></span></strong><span class="mw-headline"> </span></font></span></span><a href="http://hatthocvang.com/ga-dong-tao-giong/con_giong0_16.aspx">l&agrave; tổ chức uy t&iacute;n chuy&ecirc;n cung cấp g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo giống thuần chủng cho thị trường con giống tr&ecirc;n cả nước</a> với T<span class="mw-headline"><font face="Arial"><span class="mw-headline">rại G&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo giống tại x&atilde; Đ&ocirc;ng Tảo, huyện Kho&aacute;i Ch&acirc;u, tỉnh Hưng Y&ecirc;n ở quy m&ocirc; lớn hơn 1000 con</span></font></span>. Trung t&acirc;m hiện l&agrave; đơn vị đang cung cấp g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo giống mọi lứa tuổi cho thị trường con giống cả nước. C&aacute;c con giống trước khi xuất trại đ&atilde; được nhỏ thuốc ph&ograve;ng, kh&ocirc;ng lo bị ng&atilde; nước, <strong>được c&aacute;c </strong><strong><strong>Chuy&ecirc;n gia Khuyến n&ocirc;ng về g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo hỗ trợ tư vấn kỹ thuật</strong>, v&agrave; hỗ trợ thị trường đầu ra</strong>.</p><p>Phong trao l&agrave;m kinh tế trang trại (n&ocirc;ng - l&acirc;m nghiệp) hiện nay ph&aacute;t triển rất mạnh v&agrave; nhu cầu về c&aacute;c con giống c&oacute; nguồn gen qu&yacute; tạo ra th&agrave;nh phẩm c&oacute; gi&aacute; trị kinh tế cao được c&aacute;c trang trại sinh th&aacute;i, c&aacute;c nh&agrave; đầu tư trong lĩnh vực chăn nu&ocirc;i,... rất quan t&acirc;m v&agrave; l&agrave; hướng đi rất tốt để ph&aacute;t triển kinh tế n&ocirc;ng nghiệp n&ocirc;ng th&ocirc;n.</p><p>Để c&oacute; thể cung cấp con giống c&oacute; nguồn gen qu&yacute; hiếm như (G&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo, Chim trĩ,...) tới c&aacute;c gia đ&igrave;nh tr&ecirc;n khắp mọi miền tổ quốc. Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang t&igrave;m kiếm c&aacute;c đại l&yacute; l&agrave;m đại diện cung cấp con giống tới tay b&agrave; con tr&ecirc;n cả nước.</p><p>C&aacute;c cơ sở, hộ kinh doanh c&oacute; nhu cầu l&agrave;m đại l&yacute;/đại diện cho ch&uacute;ng t&ocirc;i vui l&ograve;ng lo&ecirc;n hệ:0918.49.5558 <br /></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Công ty Hạt Thóc Vàng Việt Nam
   - Địa chỉ: Số 55A, Lương Sử A, Quốc Tử Giám, Hà Nội
   - Điện thoại: 0918495558 - Fax: 0974779368
   - email: info@hatthocvang.com
    
   Last edited: 12/3/13
   Đang tải...
  2. hatthocvang

   hatthocvang Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   42
   Đã được thích:
   3
   Nghề nghiệp:
   Nông nghiệp

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...