gà lôi (gà tây)

#1
<span style="font-size: large"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">Gà l&ocirc;i(gà t&acirc;y) gi&ocirc;́ng<br />Gà con mới nở đ&ecirc;́n 1 tháng tu&ocirc;̉i <br />Giá từ 50.000-90.000vnd/con<br />Gà b&ocirc;́ mẹ, gà h&acirc;̣u bị 120.000vnd/kg<br />Tại H&acirc;̣u Giang xin li&ecirc;n h&ecirc;̣ <br />19-19A Nguy&ecirc;̉n Vi&ecirc;́t Xu&acirc;n Phường 3 Thành Ph&ocirc;́ Vị Thanh Tỉnh <br />H&acirc;̣u Giang<br />Đi&ecirc;̣n thoại: 0711.3877.098 dđ: 0918.572.745 (gặp chị Linh)</font></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Từ Phượng Linh
- Địa chỉ: 19A Nguyển Viết Xuân Vi Thanh Hậu Giang
- Điện thoại: 0711.3877.098 ::: FaX - Fax: 0918.572745
- email: tuphuloc@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH