Gà lôi hông tía

#1
Đang tính gầy giống nuôi sinh sản thử loài này nhưng bị sổng hết 2 con mái. chán quá dẹp luôn, còn lại vài con trống anh em nào cần thì mình chia lại. Nhấp chuột vào đây để biết thêm chi tiết.
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH