• ga peru con ban

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 18/9/12

  1. binhtri Nhà nông nghiệp dư

   <strong style="border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20px">ga peru con ban</strong><br /><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20px">Clip coi g&agrave; con 10 ng&agrave;y tuổi đ&aacute; với g&agrave; 15 ng&agrave;y tuổi&nbsp;http://youtu.be/Y7HbiPe9WkQ</span><br /><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20px">G&agrave; peru con rặc b&aacute;n gi&aacute; 1 triệu 1 con(đ&acirc;y l&agrave; h&igrave;nh g&agrave; cha mẹ,a e tới bắt g&agrave; con sẽ thấy g&agrave; cha mẹ tại nh&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i,gồm 2 trống v&agrave; 10 m&aacute;i,to&agrave;n bộ l&agrave; peruvian rặc,nếu k thấy g&agrave; cha me,a e đừng bao giờ mua)G&agrave; peru rặc,bổn độc,a e bắt bữa giờ đ&atilde; biết,nay Trại ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; 30 g&agrave; con 1 th&aacute;ng tuổi muốn b&aacute;n,a e mua 10 con,ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ gi&atilde;m 500 ng&agrave;n,mua 5 con,ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ gi&atilde;m a e 200 ng&agrave;n.C&aacute;m ơn a e đ&atilde; ủng hộ ch&uacute;ng t&ocirc;i trong thời gian qua,ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ tiếp tục cố gắng cung cấp cho a e những con g&agrave; peru thuần chủng.</span><br /><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20px">Xin mời v&agrave;o li&ecirc;n kết n&agrave;y để coi g&agrave; con&nbsp;</span><br /><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20px">http://www.youtube.com/my_videos_edi...id=8G0n-t6Auyo</span><br /><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20px">http://gaperu.mov.vn/</span><br /><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20px">http://www.youtube.com/watch?v=RHd9d...feature=relmfu</span><br /><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20px">http://www.youtube.com/watch?v=QqGxb8oIu6k</span><br /><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20px">Tel:0944599990</span><br /><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20px">A B&igrave;nh</span><br /><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20px">X&atilde; L&ecirc; Minh Xu&acirc;n</span><br /><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20px">Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh</span><br /><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20px">TP HCM</span>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Binh
   - Địa chỉ: traigabalt,Bình Chánh
   - Điện thoại: 0944599990 - Fax:
   - email: traigabalat@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...