Gà rừng tích đỏ

  • Thread starter thuyhoangxuan
  • Ngày gửi
T

thuyhoangxuan

Guest
#1
<span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Trung t&acirc;m Cứu hộ v&agrave; bảo tồn động thực vật hoang d&atilde; - Vườn quốc gia C&uacute;c Phương &nbsp;hiện nay đang dịch vụ một số sản phẩm được khai th&aacute;c từ chương tr&igrave;nh bảo tồn nguồn gen quốc gia về lo&agrave;i G&agrave; rừng t&iacute;ch đỏ, như sau: G&agrave; rừng trưởng th&agrave;nh 1.300.000 đ/đ&ocirc;i, G&agrave; rừng b&oacute;c trứng 100.000 đ/con, 1th150.000 đ/con, 2th 250.000 đ/con, 3th 350.000 đ/con, 4th 450.000 đ/con, 5th 550.000 đ/con. Số lượng con giống c&aacute;c loại dự kiến cung cấp trong năm 2013 khoảng tr&ecirc;n 5.000 c&aacute; thể. Cảm ơn đ&atilde; xem tin, li&ecirc;n hệ A Thủy Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m CH&amp;BTĐTV hoang d&atilde;, ĐT: 0915635615.</span><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><br /><br />Link :&nbsp;<a style="color: #003399; text-decoration: initial; -webkit-box-shadow: none !important" href="http://agriviet.com/home/threads/128232-Nhung-huou-sao-Cuc-Phuong#ixzz2Jp06VBwJ">http://agriviet.com/home/threads/128232-Nhung-huou-sao-Cuc-Phuong#ixzz2Jp06VBwJ</a></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HOÀNG XUÂN THỦY
- Địa chỉ: Vườn quốc gia cúc phương, Nho Quan, Ninh Bình
- Điện thoại: 0915635615 - Fax:
- email: thuyhoangxuan@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH