GÀ SAO GIỐNG, GÀ SAO THỊT CHẤT LƯỢNG CAO

  • Thread starter vovanut
  • Ngày gửi
V

vovanut

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: vo van ut
- Địa chỉ: Ấp Trung Thạnh, xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang
- Tel, Fax: 0932 112 799
- email: utlovely2006@yahoo.com
================================

<p><font size="3"><strong>K&iacute;nh gửi: Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng</strong></font></p><p align="justify"><font size="3">Hiện nay nhu cầu về g&agrave; Sao thịt l&agrave; rất lớn so với thị trường trong nước, chủ yếu tập trung v&agrave;o c&aacute;c th&agrave;nh phố lớn: H&agrave; Nội, Huế, Vinh, Hồ Ch&iacute; Minh, Cần Thơ ... </font></p><p align="justify"><font size="3">Nắm bắt được nhu cầu ng&agrave;y c&agrave;ng cao đ&oacute;, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; x&acirc;y dựng trang trại chăn nu&ocirc;i g&agrave; Sao với quy m&ocirc; lớn (Trang trại g&agrave; Sao Hai Ph&ograve;ng) nhằm phục vụ nhu cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng. Với quy tr&igrave;nh chăn nu&ocirc;i kh&eacute;p k&iacute;n, ch&uacute;ng t&ocirc;i đảm bảo g&agrave; thịt sạch, được sở N&ocirc;ng Nghiệp tỉnh Tiền Giang chứng nhận v&agrave; cấp ph&eacute;p chăn nu&ocirc;i mở rộng quy m&ocirc;.</font></p><p align="justify"><font size="3">Ngo&agrave;i ra, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp g&agrave; Sao giống cho c&aacute;c hộ n&ocirc;ng d&acirc;n, trang trại kh&aacute;c c&oacute; nhu cầu. Tư vấn kỹ thuật chăn nu&ocirc;i, tư vấn thiết kế chuồng trại, tổ chức tham quan trang trại mẫu cho những hộ nu&ocirc;i chưa nắm r&otilde; kỹ thuật ...</font></p><p align="justify"><font size="3">Hiện nay, g&agrave; Sao của ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; mặt ở khắp c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh như: Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ ... v&agrave; Long An, Tp.HCM, Đồng Nai, Vũng T&agrave;u, Phan Thiết ...</font></p><p align="justify"><strong><font size="3">Con giống: 18.000 đ/con (tham khảo)</font></strong></p><p align="justify"><strong><font size="3">Con thịt: 80.000 đ/con/1,1 kg (tham khảo)</font></strong></p><p align="justify"><em><font size="3">Gi&aacute; tr&ecirc;n chưa bao gồm VAT, vận chuyển, bao b&igrave;</font></em></p><p align="justify"><em><font size="3">Giao h&agrave;ng to&agrave;n quốc </font></em><br /></p><p align="justify"><font size="3">&nbsp;Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẵn s&agrave;ng tư vấn v&agrave; giao h&agrave;ng tận nơi khi nhận được sự quan t&acirc;m v&agrave; đặt h&agrave;ng từ qu&yacute; kh&aacute;ch.</font></p><p align="justify"><font size="3"><strong>TRANG TRẠI G&Agrave; SAO HAI PH&Ograve;NG</strong></font></p><p align="justify"><font size="3">Ấp Trung Thạnh, x&atilde; Trung H&ograve;a, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang</font></p><p align="justify"><font size="3">ĐT: (072) 3511 068 Hotline: 0933 242 866 - Hai Ph&ograve;ng</font></p><p align="justify"><font size="3">Email: utlovely2006@yahoo.com </font><br /></p>
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH